Centrálny register zmlúv

Mestský podnik služieb spol. s r.o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Marec 2024
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme bytu.
063_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Štepková Marta
20. Marec 2024
Dodatok č.6 ku Zmluve o podnájme č.1/2017/ malina
07/024/MPS
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. DESPERADO s.r.o.
15. Marec 2024
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme obytnej miestnosti.
054_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Vašková Alena
13. Marec 2024
ZMLUVA o uzavretí budúcej zmluvy o podnájme
06/024/MPS
0,00 € Poliklinika Senica n.o. Mestská poliklinika Senica, a.s.
7. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu
053_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Dršková Zdenka
7. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu.
045_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Ján Marcin
7. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu
046_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Pešková Lenka
7. Marec 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu
051_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Vrábelová Nikola
1. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu.
044_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Iveta Zimanová
12. Január 2024
Zmluva o nájme bytu.
007_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Tatiana Cyprichová
12. Január 2024
Zmluva o nájme bytu.
015_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Veronika Masrnová
12. Január 2024
Zmluva o nájme bytu.
013_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Dana Svrčková
12. Január 2024
Zmluva o nájme bytu.
006_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Jozef Vašek
26. Január 2024
Zmluva o nájme bytu.
020_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Pavol Vach
2. Február 2024
Zmluva o nájme bytu.
27_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Lenka Hrádelová
15. Február 2024
Zmluva o nájme bytu.
031_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Margita Barkociová
15. Február 2024
Zmluva o nájme bytu.
029_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Eva Fejtlová
23. Február 2024
Zmluva o nájme bytu.
034_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Božena Blanáriková
23. Február 2024
Zmluva o nájme bytu.
038_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Katarína Červenková
23. Február 2024
Zmluva o nájme obytnej miestnosti.
040_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Danihelová Linda