Centrálny register zmlúv

Mestský podnik služieb spol. s r.o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Február 2024
Zmluva o nájme bytu.
031_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Margita Barkociová
15. Február 2024
Zmluva o nájme bytu.
029_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Eva Fejtlová
23. Február 2024
Zmluva o nájme bytu.
034_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Božena Blanáriková
23. Február 2024
Zmluva o nájme bytu.
038_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Katarína Červenková
23. Február 2024
Zmluva o nájme obytnej miestnosti.
040_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Danihelová Linda
23. Február 2024
Zmluva o nájme obytnej miestnosti.
039_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Kliment Tomáš
23. Február 2024
Zmluva o nájme bytu.
037_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Simona Marková
23. Február 2024
Zmluva o nájme bytu.
041_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Lukáš Neshoda
23. Február 2024
Zmluva o nájme bytu.
036_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Alena Vašková
27. Február 2024
Zmluva o nájme bytu.
043_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Stanislav Gabčo
29. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb, medzi SPM... Senica a MPS spol. s r.o. Senica
05/024/MPS
0,00 € Sociálny podnik mesta Senica, s.r.o. Mestský podnik služieb spol. s r.o.
27. Február 2024
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme bytu.
042_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Blanáriková Božena
23. Február 2024
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme bytu.
035_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Barkociová Margita
23. Február 2024
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme obytnej miestnosti.
033_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Fejtlová Eva
22. Február 2024
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd, BVS
04/024/MPS
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Mestský podnik služieb spol. s r.o.
21. Február 2024
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd, BVS
03/024/MPS
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Mestský podnik služieb spol. s r.o.
19. Február 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o úhrade nákladov na prevádzku nocľahárne.
02/024/MPS
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Mesto Senica
15. Február 2024
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme bytu.
032_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Demo Lukáš
15. Február 2024
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme bytu.
030_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Lešková Janka
2. Február 2024
Zmluva o nájme obytnej miestnosti.
28_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Vašková Jarmila