Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
17. Jún 2024
Zmluva o výpožičke - priestranstvo v areáli OŠK
Zmluva o výpožičke - priestranstvo v areáli OŠK
0,00 € Obec Rosina Spevácky zbor SURSUM CORDA
17. Jún 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
106823/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Nižný Kručov
17. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
SNM-BET-ZOS-2024/1854
0,00 € OZ - THE RACE Slovenské národné múzeum
17. Jún 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
106813/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Ňárad
17. Jún 2024
Dodatok č.6 ku zmluve č. ZO/2018A10084-2 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
ZO/2018A10084-2
0,00 € osobnyudaj.sk, s.r.o. Mestské kultúrne stredisko mesta Hanušovce nad Topľou
17. Jún 2024
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2024-1-SK01-KA121-VET-000229684
49 500,00 € Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
17. Jún 2024
Dodatok č. 2/2024 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 40/2004
72/2024
40,00 € Obec Matúškovo Alžbeta Hantosová
17. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
2024/565
0,00 € Ministerstvo financií Slovenskej republiky Obec Nitrica
17. Jún 2024
Zmluva o dielo 1/2/2024
1/2/2024
9 990,94 € AVESTAV s.r.o., Lisková 823, 03481 Lisková Obec Lisková
17. Jún 2024
Dodatok č. 22 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č.7003SSAS000612
PSC/123/2024
0,00 € Union zdravotná poisťovňa, a.s. Psychosociálne centrum
17. Jún 2024
Dodatok č. 3 k zmluve o výpožičke č. 2015001399
2024001933
0,00 € Rodičovské združenie pri MŠ Moldavská 23, Košice Mesto Košice
17. Jún 2024
Zmluva o dielo na objednávku
51/2024
100,00 € prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD. Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta
17. Jún 2024
Dodatok č. 2/2024 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 32/2004
73/2024
40,00 € Obec Matúškovo Alžbeta Hantosová
17. Jún 2024
zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd verejnou kanalizáciou
44040/2024
0,73 € Obec Spišský Štiavnik Helena Javorská
17. Jún 2024
zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd verejnou kanalizáciou
44003/2024
0,73 € Obec Spišský Štiavnik Alojz Dolák
17. Jún 2024
Zmluva o úvere
506/195/2024
117 900,00 € Gabriel Doruľa a spol. Štátny fond rozvoja bývania
17. Jún 2024
Zmluva o prevode akcií
282/140/2024/UP
0,00 € Obec Herľany Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
17. Jún 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
106841/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Pača
17. Jún 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-D1-302041J508-431-16 zo dňa 26.02.2018
IROP-D1-302041J508-431-16
502 793,71 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Poltár
17. Jún 2024
zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd verejnou kanalizáciou
44056/2024
0,73 € Obec Spišský Štiavnik Ing. Ján Dubňanský