Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
22.
Jún
2021
zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry SR
MK-2742/2021-423
4 000,00 € Michal Hrčka Ministerstvo kultúry SR
22.
Jún
2021
Zmluva o dodávke tovaru
Z/2021/1185/XIV/JLF/KD
3 500,40 € IDIADA CZ a.s. Univerzita Komenského v Bratislave - Jesseniova lekárska fakulta v Martine
22.
Jún
2021
Small Grant Agreement No. SAMRS/2021/SG/04/KE
79/6/2021- SAMRS
5 000,00 € Budalangi Primary School Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
22.
Jún
2021
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2094288
600,00 € Kupčo Marek Rozhlas a televízia Slovenska
22.
Jún
2021
Dohoda o urovnaní
DOH-2-51/2021-BB
234,85 € eR STAR s.r.o. Štatistický úrad SR
22.
Jún
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-5490/2021-450
6 000,00 € Ivan Vnuk-FSound Ministerstvo kultúry SR
22.
Jún
2021
Dohoda o ukončení dohody č. 21/18/54E/321 zo dňa 24.02.2021
Dohoda o ukončení dohody č. 21/18/54E/321
0,00 € Marián Kováčik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
22.
Jún
2021
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
169/2021
80,00 € Poliščák Šnircová Zuzana Divadelný ústav
22.
Jún
2021
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB PRANIA A ČISTENIA PRÁDLA
262/2021
1 060,80 € FeGa-Tex s.r.o. Ústredie ľudovej umeleckej výroby
22.
Jún
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-5589/2021-450
4 000,00 € Ing. Dušan Šabík - IPPS-INŽINIERING A PROJEKTOVANIE POZEMNÝCH STAVIEB Ministerstvo kultúry SR
22.
Jún
2021
Zmluva o poskytovaní služby Hlasová Virtuálna Privátna sieť
202106300014
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Martinská teplárenská, a.s.
22.
Jún
2021
Dohoda o urovnaní
DOH-2-50/2021-BB
204,91 € Ing. Peter Rafaj - TEZAB Štatistický úrad SR
22.
Jún
2021
Zmluva o poskytnutí dotácií z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky na rok 2021
ZM/2021/0234
0,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
22.
Jún
2021
ZMLUVA č. 0905/DE/2021 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
0905/DE/2021
6 000,00 € Jarmila Buchová Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
22.
Jún
2021
ZMLUVA č. 0217/ME/2021 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
0217/ME/2021
2 500,00 € Tanecne studio Fenix Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
22.
Jún
2021
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 1-794496976056
23,00 € Slovak Telecom, a. s. Liečebno-výchovné sanatórium
22.
Jún
2021
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia
01/2020-STT
705,00 € Fanny Bothová Univerzita J. Selyeho
22.
Jún
2021
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z20216023_Z = VC
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z20216023_Z
0,00 € GARBIAR Stavebniny s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
22.
Jún
2021
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb- balík služieb
9929494416
30,00 € Slovak Telecom, a. s. Liečebno-výchovné sanatórium
22.
Jún
2021
zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry SR
MK_3228_2021_423
3 000,00 € Karol Hollý Ministerstvo kultúry SR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »