Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
15.
Jún
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/08/54E/1364
0,00 € Miroslav Tóth Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
15.
Jún
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-133-01717
21-133-01717
15 000,00 € Musica aeterna Fond na podporu umenia
15.
Jún
2021
Zmluva o predaji programovavého vybavenia MZDY
2/2021
85,00 € SOMI Trenčín, s.r.o. Združenie obcí Bielokarpatsko-Trenčianského mikroregiónu
15.
Jún
2021
Deponačná zmluva
07/2021/OZOO/LC
0,00 € Münchener Tierpark Hellabrunn AG Národná zoologická záhrada Bojnice
15.
Jún
2021
Darovacia zmluva
138/2021/OMAP/DZ/137
100,00 € Dana Devečková Národná zoologická záhrada Bojnice
15.
Jún
2021
Dohoda o zaplatení dlhu v splátkach
24/2021/83801
0,00 € Dominika Grnáčová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
15.
Jún
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-513-02469
21-513-02469
1 500,00 € Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne Fond na podporu umenia
15.
Jún
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-513-02511
21-513-02511
3 200,00 € Mestská knižnica Ružomberok Fond na podporu umenia
15.
Jún
2021
Zmluva
ZM1007162
11 700,00 € SAP SOUND, s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
15.
Jún
2021
Zmluva o poskytovaní online platieb
58/2021/M SNP
69,47 € Štátna pokladnica Múzeum SNP
15.
Jún
2021
DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-16-0146
D/2021/1092/XII/PRIF/PCONMP
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta
15.
Jún
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
IROP-CLLD-Q425-512-003-005
31 578,95 € Obec Prievaly Občianske združenie Podhoran
15.
Jún
2021
Dohoda o použití SMV na prepravu
ÚHL LM 28-279/2021
27,02 € MUDr. Michal JACEČKO Ministerstvo obrany SR
15.
Jún
2021
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
POZ 334/2021
0,00 € MUDr. MDDr. Juraj Abelovský Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
15.
Jún
2021
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
ŠbPO-97-13/2021
43,84 € mjr. Ing. Peter ZIBRÍK, PhD. Ministerstvo obrany SR
15.
Jún
2021
The letter of mutual intent to cooperate
ZML-2021/1-379:191006
0,00 € University of Kragujevac Faculty of Education in Uzice Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
15.
Jún
2021
Dodatok č. 7 k Zmluve č. ZSSK/848 174-004/NP09 o nájme nebytových priestorov a pozemkov v areáli RD Poprad
165/2021
0,00 € Občianske združenie Veterán klub železníc Poprad Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
15.
Jún
2021
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB POĽOVNE UPOTREBITEĽNÉHO PSA Svrček
2277/2021/LSR
0,00 € Ing. Rudolf Svrček Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Trenčín
15.
Jún
2021
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
ZaVaMD-149-50/2021
7,00 € Marián ŠMAJDA Ministerstvo obrany SR
15.
Jún
2021
dohoda o poskytnutí príspevku
dohoda č. 21/44/53F/3
2 630,40 € MEPOS SNV s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »