Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
27.
Január
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-341-07893
20-341-07893
3 000,00 € Mgr. art Viktor Feher Fond na podporu umenia
27.
Január
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-351-05969
20-351-05969
3 000,00 € Mgr. Marián Gazdík, PhD. Fond na podporu umenia
27.
Január
2021
Objednávka z Portálu produktov a služieb
85450/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Dulov
27.
Január
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-361-05571
20-361-05571
3 000,00 € Ing. Katarína Nedecká Fond na podporu umenia
27.
Január
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-361-07117
20-361-07117
3 000,00 € Mgr. Robert Repka Fond na podporu umenia
27.
Január
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-361-07151
20-361-07151
3 000,00 € Bc. Jakub Tóth Fond na podporu umenia
27.
Január
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-361-08020
20-361-08020
2 000,00 € Michaela Kaliská Fond na podporu umenia
27.
Január
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-361-08089
20-361-08089
3 000,00 € Ing. Jana Vašáková Fond na podporu umenia
27.
Január
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-361-08333
20-361-08333
3 000,00 € Mgr. Nina de Gelder Fond na podporu umenia
27.
Január
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-361-08814
20-361-08814
2 500,00 € Mgr. Lívia Bognárová Fond na podporu umenia
27.
Január
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-361-09158
20-361-09158
3 000,00 € Mgr. Jakub Beňačka Fond na podporu umenia
27.
Január
2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 1342-2523/2020
1342-2523/2020
50,28 € Hlavný banský úrad Ing. Ivan Bíreš
27.
Január
2021
Objednávka z Portálu produktov a služieb
85452/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Košecké Podhradie
27.
Január
2021
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme bytu č. 116-36/2018
116-36/2018
53,23 € Hlavný banský úrad Ing. Vladimír Kost
27.
Január
2021
Nájomná zmluva č. 831514004-1-2020 NZP
831514004-1-2020 NZP
178,00 € Železnice Slovenskej republiky Stanislav Zalibera
27.
Január
2021
Dohoda o ukončení Zmluvy o partnerstve
9/2021/KGR
0,00 € Nadácia Krištáľové krídlo Slovak Business Agency
27.
Január
2021
Dodatok k dohode o poskytnutí príspevku
Dodatok č. 1 k dohode č. 20/44/54E/2836
0,00 € Marek Dunajský Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
27.
Január
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
21/13/54E/140
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín 21/13/54E/140
27.
Január
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B
21/43/54E/47
0,00 € Nixen s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
27.
Január
2021
Dohoda o použití cestného motorového vozidla pri preprave
StRŠLP-5/2021
34,76 € Ing. Marián Novotný Ministerstvo obrany
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »