Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
24. Júl 2024
Zmluva o dielo "Ihrisko pre každé dieťa"
2024/86
18 504,00 € Veríme v Zábavu, s.r.o. Obec Bohdanovce nad Trnavou
24. Júl 2024
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
2024/07/004
0,00 € Torreol, s. r. o. Obec Kráľová pri Senci
24. Júl 2024
ZMLUVA č. 1184/2024/OPR o poskytnutí dotácie
1184/2024/OPR
1 600,00 € Prešovský samosprávny kraj Obec Ruská Voľa nad Popradom
24. Júl 2024
Dohoda č. 14/2024/OdŠMKaŠ/KK
14/2024/OdŠMKaŠ/KK
900,00 € Mesto Martin Turčianska knižnica v Martine
24. Júl 2024
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
2024Z004
0,00 € Torreol, s.r.o. Základná škola Mateja Bela, Kláštorná 4, Šamorín
24. Júl 2024
nájom za hrobové miesto
Dodatok č.1 k ZML.2014/01574
30,00 € RABČAN obecné služby Cvoligová Jozefa
24. Júl 2024
nájom za hrobové miesto
ZML.2021/02571
30,00 € RABČAN obecné služby Kozáková Mária
24. Júl 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/296/2014 / 1
10,00 € Obec Kolta Oľga Szudorová
24. Júl 2024
Dohoda o uznaní dlhu č. 805866391-2-2024-DUD
805866391-2-2024-DUD
966,12 € Železnice Slovenskej republiky Mária Mešťanová
24. Júl 2024
Zmluva o dielo č. 97/2024
134/2024
100,00 € Peter Kotrha Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši
24. Júl 2024
Zmluva o odvádzaní odpadovej vody /OV/verejnou kanalizáciou /VK/ v obci Budča
Z81_2024/K
0,90 € Ondrejková Veronika Obec Budča, Lhenická 33, 962 33 Budča
24. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie číslo 0521/CH/2024 uzatvorená v zhode s ust. § 5 a § 6 zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n .p. (ďalej aj „zákon č. 474/2005 Z. z.“), § 8a zákona č. 523/2004 Z
0521/CH/2024
4 000,00 € Folklórny súbor Kamzík Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
24. Júl 2024
Zmluva o zabezpečení ubytovania
Z 41/2024
13,00 € Obec Gemerská Poloma Poľnohospodárske družstvo Gemerská Poloma
24. Júl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb "Zavedenie callcentrového systému"
NSM-3-162/2024
29 760,00 € MDI.SK, s. r. o. Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
24. Júl 2024
Kúpna zmluva
KZ/21209/2024/Šurany
48 885,34 € Helena Krajmerová MH Invest, s.r.o.
24. Júl 2024
ZMLUVA č.: 2/1000213546 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
2/1000213546
0,00 € XLSK Nábytok s.r.o. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
24. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie číslo 0379/FI/2024 uzatvorená v zhode s ust. § 5 a § 6 zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n .p. (ďalej aj „zákon č. 474/2005 Z. z.“), § 8a zákona č. 523/2004 Z
0379/FI/2024
2 500,00 € Bohemia ry - Spoločnosť pre Českú, Moravskú a Slovenskú kultúru vo Fínsku Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
24. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-08761-Z
SPO-V04-08761-Z
19 000,00 € Pavol Duda Slovenská agentúra životného prostredia
24. Júl 2024
Zmluva o dielo
2024143
150,00 € Mgr. Michaela Škodová Novohradské osvetové stredisko
24. Júl 2024
DODATOK č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z-302051T477-511/512-28 zo dňa 23.03.2020
1102/2024
357 321,05 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky MAS Agroprameň