Centrálny register zmlúv

Krajský školský úrad, Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Február 2012
Zmluva o prevode správy majetku štátu
Z32/2012
0,00 € Krajský školský úrad, Košice Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Košice
20. Február 2012
Zmluva o prevode správy majetku štátu
Z33/2012
0,00 € Krajský školský úrad, Košice Spojená škola internátna, Trebišov
20. Február 2012
Zmluva o prevode správy majetku štátu
Z34/2012
0,00 € Krajský školský úrad, Košice Centrum pedagogicko-psychologic-kého poradenstva a prevencie, Košice
20. Február 2012
Zmluva o prevode správy majetku štátu
Z35/2012
0,00 € Krajský školský úrad, Košice Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Košice
20. Február 2012
Zmluva o prevode správy majetku štátu
Z36/2012
0,00 € Krajský školský úrad, Košice Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Michalovce
20. Február 2012
Zmluva o prevode správy majetku štátu
Z37/2012
0,00 € Krajský školský úrad, Košice Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Trebišov
15. Február 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z22/2012
99,90 € Základná škola, Košice Krajský školský úrad, Košice
15. Február 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z23/2012
2 650,00 € Centrum voľného času, Rožňava Krajský školský úrad, Košice
15. Február 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z24/2012
820,00 € Centrum voľného času, Rožňava Krajský školský úrad, Košice
15. Február 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z25/2012
835,00 € Centrum voľného času, Sobrance Krajský školský úrad, Košice
15. Február 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z26/2012
1 200,00 € Centrum voľného času, Sobrance Krajský školský úrad, Košice
15. Február 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z27/2012
1 300,00 € Centrum voľného času, Rožňava Krajský školský úrad, Košice
13. Február 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z7/2012
1 200,00 € Športové gymnázium, Košice Krajský školský úrad, Košice
13. Február 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z8/2012
100,00 € Základná škola Ľ.Fullu, Košice Krajský školský úrad, Košice
13. Február 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z9/2012
100,00 € Základná škola, Moldava nad Bodvou Krajský školský úrad, Košice
13. Február 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z10/2012
1 000,00 € Centrum voľného času, Gelnica Krajský školský úrad, Košice
13. Február 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z11/2012
2 000,00 € Centrum voľného času, Košice Krajský školský úrad, Košice
13. Február 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z12/2012
145,35 € SOŠ ekonomická, Spišská Nová Ves Krajský školský úrad, Košice
13. Február 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z13/2012
1 076,00 € Centrum voľného času, Košice Krajský školský úrad, Košice
13. Február 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z14/2012
720,00 € Centrum voľného času, Gelnica Krajský školský úrad, Košice