Centrálny register zmlúv

Krajský školský úrad, Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Február 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z15/2012
1 390,00 € Centrum voľného času, Sobrance Krajský školský úrad, Košice
13. Február 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z16/2012
820,00 € SOŠ železničná, Košice Krajský školský úrad, Košice
13. Február 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z17/2012
2 490,00 € Centrum voľného času, Trebišov Krajský školský úrad, Košice
13. Február 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z18/2012
1 300,00 € Centrum voľného času, Trebišov Krajský školský úrad, Košice
13. Február 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z19/2012
186,54 € Technická akadémia, Spišská Nová Ves Krajský školský úrad, Košice
13. Február 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z20/2012
350,00 € Centrum voľného času, Trebišov Krajský školský úrad, Košice
13. Február 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z21/2012
140,24 € Gymnázium, Michalovce Krajský školský úrad, Košice
9. Február 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z5/2012
139,98 € Stredná odborná škola, Trebišov Krajský školský úrad, Košice
9. Február 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z6/2012
129,36 € Gymnázium, Trebišov Krajský školský úrad, Košice
8. Február 2012
Zmluva o finančnom zabezpečení súťaží v roku 2012
Z4/2012
8 355,00 € Centrum voľného času Krajský školský úrad, Košice
3. Február 2012
Zmluva o prevode správy majetku štátu
Z1/2012
0,00 € Krajský školský úrad v Košiciach Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
3. Február 2012
Zmluva o prevode správy majetku štátu
Z2/2012
0,00 € Krajský školský úrad v Košiciach Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
3. Február 2012
Zmluva o podnájme nebytových priestorov
Z3/2012
597,49 € Krajský školský úrad v Košiciach Tepelné hospodárstvo s.r.o. Košice