Centrálny register zmlúv

Výskumná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Marec 2024
Príkazná zmluva
PZ 67/2024
3 000,00 € ANTONIO MASI Výskumná agentúra
10. Júl 2024
ZMLUVA O PRÍSPEVKU č. 14/24
14/24
1 135,00 € Zachráň včely, s.r.o. Výskumná agentúra
10. Júl 2024
ZMLUVA O PRÍSPEVKU č. 13/24
13/24
1 135,00 € BAMIDA, s.r.o. Výskumná agentúra
3. Júl 2024
DOHODA O SPLÁTKACH
003/2019/2.1.1/OPVaI/DP/DoS01
882 131,15 € Slovenská akadémia vied Výskumná agentúra
24. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
09I01-03-V02-00129//2024/VA
6 000,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Výskumná agentúra
24. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
09I01-03-V02-00100//2024/VA
56 000,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Výskumná agentúra
24. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
09I01-03-V02-00133/2024/VA
16 000,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Výskumná agentúra
21. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
09I01-03-V02-00111//2024/VA
4 000,00 € Saftra Photonics s.r.o. Výskumná agentúra
20. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
09I01-03-V02-00127//2024/VA
24 000,00 € Ústav informatiky SAV, v.v.i. Výskumná agentúra
20. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
09I01-03-V02-00110//2024/VA
18 000,00 € Ústav informatiky SAV, v.v.i. Výskumná agentúra
20. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
09I01-03-V02-00109//2024/VA
6 000,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Výskumná agentúra
17. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
09I01-03-V02-00108//2024/VA
8 000,00 € Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v.v.i. Výskumná agentúra
17. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
09I01-03-V02-00124//2024/VA
4 000,00 € Žilinský samosprávny kraj Výskumná agentúra
14. Jún 2024
Príkazná zmluva
PZ 500/2024
3 000,00 € Bertsias Georgios Výskumná agentúra
14. Jún 2024
Príkazná zmluva
PZ 501/2024
3 000,00 € Malcuit Isabelle Výskumná agentúra
14. Jún 2024
Príkazná zmluva
PZ 502/2024
3 000,00 € Lawlor Aonghus Výskumná agentúra
14. Jún 2024
Príkazná zmluva
PZ 503/2024
3 000,00 € Georgiou Evangelos, Dr. Výskumná agentúra
14. Jún 2024
Príkazná zmluva
PZ 504/2024
3 000,00 € Franco Ferreira Lucia Výskumná agentúra
13. Jún 2024
Rámcová dohoda na poskytovanie služieb
12/24
4 188,00 € QUAZAR SK, s.r.o. Výskumná agentúra
12. Jún 2024
Príkazná zmluva
PZ 480/2024
3 000,00 € SAUVAGE Frédéric Výskumná agentúra