Centrálny register zmlúv

Výskumná agentúra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. September 2023
DOHODA č. 12/23 o plnení úloh pre Výskumnú agentúru
12/23
1 303,00 € Stanislava Hörčíková Výskumná agentúra
22. September 2023
DOHODA č. 13/23 o plnení úloh pre Výskumnú agentúru
13/23
1 303,00 € Ing. Miroslav Novák Výskumná agentúra
22. September 2023
DOHODA č. 14/23 o plnení úloh pre Výskumnú agentúru
14/23
1 303,00 € Manfred Raffler Výskumná agentúra
22. September 2023
DOHODA č. 15/23 o plnení úloh pre Výskumnú agentúru
15/23
1 303,00 € Jana Lukáčová Výskumná agentúra
20. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
09I01-03-V02-00005/2023/VA
4 000,00 € Ústav materiálového výskumu SAV, v. v. i. Výskumná agentúra
6. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
09I01-03-V02-00003/2023/VA
4 000,00 € PEDAL Consulting, s.r.o. Výskumná agentúra
6. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
09I01-03-V02-00002/2023/VA
8 000,00 € PEDAL Consulting, s.r.o. Výskumná agentúra
27. Júl 2023
ZMLUVA O PRÍSPEVKU na realizáciu bilaterálnej iniciatívy "Teaching Evidence-Based Research with a Focus on Ambient Assisted Living"
BIN BF02_2021_004/09/23
9 767,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Výskumná agentúra
13. Apríl 2023
Rámcová dohoda
06/23
1 829,95 € MIKO KÁVA, s.r.o. Výskumná agentúra
13. Apríl 2023
Nájomná zmluva
07/23
460,80 € MIKO KÁVA, s.r.o. Výskumná agentúra
9. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služieb DTCA
4/2023
1 955,52 € D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. Výskumná agentúra
27. Február 2023
PROJEKTOVÁ ZMLUVA na realizáciu projektu "Budovanie excelencie v oblasti projektového manažmentu a administrácie cez úzku spoluprácu"
BIN SGS03_2022_003/1/23
178 808,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Výskumná agentúra
16. Február 2023
PROJEKTOVÁ ZMLUVA na realizáciu projektu "Bergen Bratislava: výmena poznania a ľudského kapitálu"
BIN SGS03_2022_001/99/22
176 393,25 € Univerzita Komenského v Bratislave Výskumná agentúra
14. Február 2023
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. Z202214608_Z
3/23
0,00 € LASER servis, spol. s.r.o. Výskumná agentúra
13. Január 2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
102
0,00 € BIOMETRIC spol. s. r. o. Výskumná agentúra
13. Január 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri realizácii diela a poskytovaní služieb
102/22
1 742,40 € BIOMETRIC, spol. s r.o. Výskumná agentúra
11. Január 2023
PROJEKTOVÁ ZMLUVA na realizáciu projektu "Innovative lighting solutions made of solid wood and natural materials"
BIN SGS01_2020_011/97/22
166 176,00 € Setup.lighting s.r.o. Výskumná agentúra
10. Január 2023
PROJEKTOVÁ ZMLUVA na realizáciu projektu "ELDIS-SOCIO (Digitalisation for ELderly and persons with DISabilities in SOCIal services)"
BIN01_2021_003/95/22
1 457 009,18 € WELLNEA s. r. o., r. s. p. Výskumná agentúra
9. Január 2023
PROJEKTOVÁ ZMLUVA na realizáciu projektu "Inteligentné systémy ako nástroj znižovania uhlíkovej stopy zelených priemyselných technológií"
BIN SGS03_2022_002/96/22
199 944,20 € Žilinská univerzita v Žiline Výskumná agentúra
15. December 2022
Dohoda o urovnaní
98/22
102 633,29 € Korporátne služby s.r.o. Výskumná agentúra