Centrálny register zmlúv

Univerzitná nemocnica Martin

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. August 2022
Dohoda o umožnení vykonania štúdia
546/2022
0,00 € Bc.Zuzana Pašková Univerzitná nemocnica Martin
27. Jún 2014
Zmluva o dielo
623/2014
71 580,24 € .A.S.A. SLOVENSKO spol. s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
14. Marec 2016
Dohoda o urovnaní a o splátkach
292/2016
1 253,69 € * Univerzitná nemocnica Martin
31. Marec 2011
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí služby UPDATE
7/2011 - Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí služby č.61/2010
Doplnená
22 078,56 € 2create, s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
16. Január 2014
Zmluva o poskytnutí služby UPDATE
1131/2013
24 192,00 € 2create, s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
31. December 2014
Zmluva o poskytnutí služby UPDATE
1232/2014
24 192,00 € 2create, s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
21. Január 2016
Zmluva o poskytnutí služby UPDATE
1356/2015
1 680,00 € 2create, s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
2. August 2017
Zmluva o poskytnutí služby UPDATE
716/2017
Doplnená
19 800,00 € 2create, s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
21. November 2018
Zmluva o poskytnutí služby UPDATE
834/2018
19 800,00 € 2create, s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
18. November 2019
Zmluva o poskytnutí služby UPDATE
666/2019
0,00 € 2create, s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
10. November 2021
Zmluva o poskytnutí služby UPDATE
583/2021
0,00 € 2create, s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
3. November 2011
Dohoda 2/32/30
1104/2011
268 956,33 € 7R PANMED, s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
12. Október 2011
Kúpna zmluva č.879/2011
926/2011
Doplnená
620 020,00 € A care, s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
28. August 2014
Kúpna zmluva
866/2014
643 596,00 € A care, s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
29. Január 2016
Kúpna zmluva
199/2016
74 646,00 € A care, s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
29. Január 2016
Kúpna zmluva
200/2016
45 504,00 € A care, s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
29. Január 2016
Kúpna zmluva
201/2016
32 400,00 € A care, s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
14. Jún 2011
Kúpna zmluva č. 530/2011
559/2011
8 640,00 € A.M.I. SLOVAKIA s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
22. Máj 2013
Kúpna zmluva č.506/2013
501/2013
9 972,00 € A.M.I. SLOVAKIA s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
7. Júl 2022
Kúpna zmluva č.466/2022
469/2022
58 188,00 € A.M.I. SLOVAKIA s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin