Centrálny register zmlúv

Úrad vlády SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Január 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
758/2022
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola, Važecká 11, Prešov
16. Január 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
760/2022
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok
16. Január 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
807/2022
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola, Ružová dolina 29, Bratislava
16. Január 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
823/2022
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, Nitra
16. Január 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
834/2022
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola, Krymská 5, Michalovce
16. Január 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
836/2022
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola, Dudova 2, Bratislava
16. Január 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
837/2022
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola, Mlynská 50, Senec
16. Január 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
914/2022
0,00 € Úrad vlády SR Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, Nitra
16. Január 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
1156/2022
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča, Školská ulica 369, Pruské
16. Január 2023
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA
657/2022
24 800,00 € Ústav výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia Úrad vlády SR
16. Január 2023
Rámcová dohoda o poskytovaní právnych služieb
1282/2022
37 800,00 € RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. Úrad vlády SR
12. Január 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
817/2022
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola Sibírska 42, Prešov
11. Január 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
906/2022
131 400,00 € Úrad vlády SR Ústav experimentálnej fyziky SAV, v. v. i. (výskumník: doc. Svitlana Vasylivna Vitushkina, PhD.)
11. Január 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
1020/2022
141 840,00 € Úrad vlády SR Biomedicínske centrum SAV, v. v. i. (výskumník: Volodymyr Vinnikov, PhD.)
11. Január 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
1023/2022
115 680,00 € Úrad vlády SR Slovenská technická univerzita v Bratislave (výskumník: Oleksandr Honcharov)
11. Január 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
1024/2022
57 840,00 € Úrad vlády SR Slovenská technická univerzita v Bratislave (výskumník: prof. Volodymyr Ivashchenko, D.Sc.)
11. Január 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
1120/2022
64 811,50 € Úrad vlády SR Univerzita Komenského v Bratislave (výskumník: MSc. Maksim Kuzminykh)
11. Január 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
1126/2022
173 520,00 € Úrad vlády SR Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied (výskumník: Mgr. Olha Semeshko, k. tech.n., d.tech.n. (PhD., DrSc.))
11. Január 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
1132/2022
118 800,00 € Úrad vlády SR Univerzita Komenského v Bratislave (výskumník: Mgr. Larysa Bugyna, PhD.)
11. Január 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
1142/2022
173 520,00 € Úrad vlády SR Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied (výskumník: prof. Oksana Makota, DrSc.)