Centrálny register zmlúv

Úrad vlády SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2021-003603, názov projektu: Výstavba a rekonštrukcia ciest a chodníkov v obci Zborov, kód projektu v ITMS2014+: 312061Y826
520/2024
382 965,03 € Úrad vlády SR Obec Zborov
5. Apríl 2024
Dodatok č. 2/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2022-004787, názov projektu: Prístup k pitnej vode na Ul. mlynskej v Michalovciach, kód projektu v ITMS2014+: 312061BLV9
522/2024
55 999,46 € Úrad vlády SR Mesto Michalovce
5. Apríl 2024
Dodatok č. 3/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2018-001956, názov projektu: Komunitné centrum Kojatice, kód projektu v ITMS2014+: 312061M720
531/2024
300 527,06 € Úrad vlády SR Obec Kojatice
5. Apríl 2024
Dodatok č. 2/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2022-005051, názov projektu: Kanalizácia v obci Šindliar, kód projektu v ITMS2014+: 312061BXF6
535/2024
209 221,57 € Úrad vlády SR Obec Šindliar
4. Apríl 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
578/2024
1 321,69 € Adam Šepetka Úrad vlády SR
4. Apríl 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
579/2024
4 173,75 € Miroslav Balog Úrad vlády SR
4. Apríl 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
580/2024
1 321,69 € Roman Hapčo Úrad vlády SR
4. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DIW2 s názvom: MOaPS v obci Lomnička
88/2024
488 600,74 € Úrad vlády SR Obec Lomnička
4. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DJN7 s názvom: Zriadenie miestnej občianskej a preventívnej služby v meste Partizánske
189/2024
84 229,70 € Úrad vlády SR Mesto Partizánske
4. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DJX8 s názvom: Miestne občianske a preventívne služby v Mestskej časti Košice-Juh
190/2024
166 744,66 € Úrad vlády SR Mestská časť Košice - Juh
4. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DMA4 s názvom: Podpora zamestnanosti a vzdelávania členov miestnej občians. a poriadkovej služby pre zvýšenie občians. zodpovednosti a zlepšenie obč. spolunažívania v obci Smižany
192/2024
327 672,70 € Úrad vlády SR Obec Smižany
4. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DJZ2 s názvom: Miestne občianske a preventívne služby v meste Detva
193/2024
333 489,31 € Úrad vlády SR Mesto Detva
4. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DKM8 s názvom: Miestne občianske a preventívne služby v obci Čierny Balog
199/2024
327 672,70 € Úrad vlády SR Obec Čierny Balog
4. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DMH9 s názvom: Miestne občianske a preventívne služby v obci Mengusovce
200/2024
167 887,82 € Úrad vlády SR Obec Mengusovce
4. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DMG7 s názvom: Miestna občianska a preventívna služba v obci Vyškovce nad Ipľom
201/2024
164 805,78 € Úrad vlády SR Obec Vyškovce nad Ipľom
4. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DMF9 s názvom: Miestne občianske a preventívne služby v obci Teplička
203/2024
81 433,46 € Úrad vlády SR Obec Teplička
4. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DKM7 s názvom: Miestne občianske a preventívne služby v obci Štrba
204/2024
166 744,66 € Úrad vlády SR Obec Štrba
4. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DLM6 s názvom: Miestne občianske a preventívne služby v obci Hontianske Tesáre
205/2024
162 868,47 € Úrad vlády SR Obec Hontianske Tesáre
4. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DKC5 s názvom: Miestne občianske a preventívne služby v obci Hermanovce
206/2024
162 866,91 € Úrad vlády SR Obec Hermanovce
4. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DMW7 s názvom: Miestne občianske a preventívne služby
209/2024
166 744,66 € Úrad vlády SR Obec Kolbovce