Centrálny register zmlúv

Úrad vlády SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Január 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
751/2022
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola Slobodného slovenského vysielača, Skuteckého 8, Banská Bystrica
18. Január 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
753/2022
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola, Školská 4, Selce
18. Január 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
808/2022
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola s materskou školou, Cádrova 23, 831 01 Bratislava
18. Január 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
818/2022
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola sv. Dominika Savia, M. M. Hodžu 1732/9, Zvolen
18. Január 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
827/2022
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola s materskou školou, Zborov nad Bystricou 604, 023 03 Zborov nad Bystricou
18. Január 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
832/2022
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola Narnia, Okružná 2, Banská Bystrica
18. Január 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
841/2022
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola s materskou školou Hany Ponickej, Družstevná 11, Halič
18. Január 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
843/2022
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery - Brezany
18. Január 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
918/2022
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola s materskou školou, Francisciho ulica 832/21, Poprad
18. Január 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
1155/2022
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola, Turnianska 10, Bratislava
18. Január 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
1157/2022
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola, Bukovecká 17, Košice
17. Január 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
743/2022
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola, Moskovská 1, Michalovce
17. Január 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
747/2022
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola s materskou školou Pod hájom 967, Dubnica nad Váhom
17. Január 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
752/2022
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola, Stredisková 2735/5, Lieskovec
17. Január 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
761/2022
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves
17. Január 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
763/2022
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola Márie Medveckej, Medvedzie 155, 027 44 Tvrdošín
17. Január 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
810/2022
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola, Holubyho 15, 921 01 Piešťany
17. Január 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
812/2022
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola s materskou školou, Atómová 1, Trnava
17. Január 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
814/2022
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola, Beňovského 1, 841 01 Bratislava-Dúbravka
17. Január 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
822/2022
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola kráľa Svätopluka, Dražovská 6, Nitra