Centrálny register zmlúv

Úrad vlády SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Január 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
804/2022
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola s materskou školou, Vývojová 228, Bratislava – Rusovce
17. Január 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
805/2022
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola, Černyševského 8, Bratislava
17. Január 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
806/2022
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola, Karloveská 61, Bratislava
17. Január 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
813/2022
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola, Strážnická 1, 909 01 Skalica
17. Január 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
819/2022
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
17. Január 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
821/2022
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola, Cabajská 2, Nitra
17. Január 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
831/2022
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola s materskou školou, Podhájska 10A, 036 01 Martin
17. Január 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
833/2022
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola Abovská 36, Košice
17. Január 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
835/2022
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola Teodora Jozefa Moussona, T. J. Moussona 4, 071 01 Michalovce
17. Január 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
1154/2022
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad
16. Január 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
730/2022
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola, Komenského 3, 900 27 Bernolákovo
16. Január 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
733/2022
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola, Dunajská 126/16a, 900 43 Hamuliakovo
16. Január 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
736/2022
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola, Hodžova 37, Trenčín
16. Január 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
749/2022
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola s materskou školou, Komenského ulica 587/15, Poprad
16. Január 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
758/2022
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola, Važecká 11, Prešov
16. Január 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
760/2022
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok
16. Január 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
807/2022
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola, Ružová dolina 29, Bratislava
16. Január 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
823/2022
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, Nitra
16. Január 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
834/2022
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola, Krymská 5, Michalovce
16. Január 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
836/2022
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola, Dudova 2, Bratislava