Centrálny register zmlúv

Úrad vlády SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. December 2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
1131/2022
118 800,00 € Úrad vlády SR Slovenská technická univerzita v Bratislave (výskumník: doc. Stakhova Anzhelika, PhD.)
19. December 2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
1133/2022
173 520,00 € Úrad vlády SR Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (výskumník: prof. Andrii Vyshnikin, DrSc.)
15. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v rámci priamej podpory
1160/2022
30 000,00 € Úrad vlády SR Rímskokatolícka cirkev Farnosť Skalka nad Váhom
15. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v rámci priamej podpory
1161/2022
80 000,00 € Úrad vlády SR Pastoračné centrum Anny Kolesárovej
15. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v rámci priamej podpory
1162/2022
30 000,00 € Úrad vlády SR NOVORODENEC.SK, n. o.
15. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v rámci priamej podpory
1164/2022
6 100,00 € Úrad vlády SR Múzeum vysťahovalectva z územia Slovenska do severnej Ameriky
15. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v rámci priamej podpory
1165/2022
9 925,00 € Úrad vlády SR Mesto Žiar nad Hronom
15. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v rámci priamej podpory
1180/2022
3 400,00 € Úrad vlády SR Dedičstvo
15. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v rámci priamej podpory
1167/2022
7 000,00 € Úrad vlády SR Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša, Prešov
15. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v rámci priamej podpory
1169/2022
7 500,00 € Úrad vlády SR Rímskokatolícka cirkev, farnosť Štefanov
15. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v rámci priamej podpory
1170/2022
7 000,00 € Úrad vlády SR Rímskokatolícka cirkev, farnosť Pezinok
15. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v rámci priamej podpory
1171/2022
40 000,00 € Úrad vlády SR Rímskokatolícka cirkev, farnosť Marianka
15. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v rámci priamej podpory
1172/2022
30 000,00 € Úrad vlády SR Rímskokatolícka cirkev, farnosť Levoča
15. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v rámci priamej podpory
1176/2022
25 000,00 € Úrad vlády SR Gréckokatolícka rómska misia
15. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v rámci priamej podpory
1177/2022
50 000,00 € Úrad vlády SR BRATISLAVSKÁ KALVÁRIA
15. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v oblasti komunitného života
1055/2022
4 500,00 € Úrad vlády SR Iniciatíva Arta
15. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v oblasti komunitného života
1060/2022
2 978,00 € Úrad vlády SR Mesto Vysoké Tatry
15. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v oblasti komunitného života
1086/2022
3 700,00 € Úrad vlády SR QUO VADIS, o.z.
15. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v oblasti komunitného života
1088/2022
1 000,00 € Úrad vlády SR SPIRITUALE, Spoločenstvo pre duchovnú obnovu obce Zálesie
15. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v oblasti komunitného života
1089/2022
5 500,00 € Úrad vlády SR Spišská katolícka charita