Centrálny register zmlúv

Úrad vlády SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. December 2022
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
735/2022
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola, Ulica Fraňa Kráľa 838, 966 81 Žarnovica
21. December 2022
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
738/2022
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola Jozefa Urbana, Jenisejská 22, Košice
21. December 2022
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
742/2022
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola Mateja Bela, Kláštorná 995, Šamorín
21. December 2022
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
745/2022
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola s materskou školou, Hlavná č. 293, 900 89 Častá
21. December 2022
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
750/2022
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola Moldava nad Bodvou, Severná 21, 045 01 Moldava nad Bodvou
21. December 2022
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
756/2022
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola, Ulica S. Chalupku 313/14, Prievidza
21. December 2022
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
809/2022
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola, Podzámska ul. 35, 920 01 Hlohovec
21. December 2022
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
815/2022
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola, Pri kríži 11, 841 02 Bratislava - Dúbravka
21. December 2022
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
824/2022
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola, Pri Podlužianke 6, Levice
21. December 2022
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
829/2022
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto
21. December 2022
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
830/2022
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola s materskou školou, Ulica sv. Gorazda 1, Žilina
21. December 2022
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
842/2022
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola Janka Kráľa, Žiarska 679/13, Liptovský Mikuláš
21. December 2022
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
846/2022
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola s materskou školou J. D. Matejovie 539, Liptovský Hrádok
21. December 2022
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
913/2022
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola, Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina
21. December 2022
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
916/2022
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola sv. Marka, Petzwalova 1, Nitra
21. December 2022
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
917/2022
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola s materskou školou, Hlavná 292/82, Viničné
21. December 2022
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
1013/2022
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
20. December 2022
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
737/2022
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola, Hutnícka 16, 052 01 Spišská Nová Ves
20. December 2022
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
757/2022
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola, Toplianska 144, Raslavice
20. December 2022
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
816/2022
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola, Wolkerova 10, 085 41 Bardejov