Centrálny register zmlúv

Úrad vlády SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Január 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DLG1 s názvom: Miestne občianske a preventívne služby v obci Kunova Teplica
801/2023
0,00 € Úrad vlády SR Obec Kunova Teplica
17. Január 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DIU8 s názvom: MOaPS Medzilaborce 2023
838/2023
0,00 € Úrad vlády SR Mesto Medzilaborce
15. Január 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DLD1 s názvom: MOaPS Výborná
656/2023
0,00 € Úrad vlády SR Obec Výborná
15. Január 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DKR5 s názvom: Miestna občianska a preventívna služba v obci Slovenská Ves
662/2023
0,00 € Úrad vlády SR Obec Slovenská Ves
15. Január 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DLY9 s názvom: Miestne občianske a preventívne služby v obci Rovné
664/2023
0,00 € Úrad vlády SR Obec Rovné
15. Január 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DLS9 s názvom: Miestne občianske a preventívne služby v Lipanoch
666/2023
0,00 € Úrad vlády SR Mesto Lipany
15. Január 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DJH1 s názvom: Miestne občianske a preventívne služby v obci Nálepkovo
668/2023
0,00 € Úrad vlády SR Obec Nálepkovo
15. Január 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DLQ1 s názvom: Miestne občianske a preventívne služby – Obec Cakov
777/2023
0,00 € Úrad vlády SR Obec Cakov
15. Január 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DJY7 s názvom: Miestne občianske a preventívne služby v obci Úbrež
779/2023
0,00 € Úrad vlády SR Obec Úbrež
15. Január 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DJC3 s názvom: Miestne občianske a preventívne služby v obci Šarišské Michaľany III
816/2023
0,00 € Úrad vlády SR Obec Šarišské Michaľany
15. Január 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DMB9 s názvom: Miestna občianska a preventívna služba Hrušov
822/2023
0,00 € Úrad vlády SR Obec Hrušov
15. Január 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DLZ7 s názvom: Miestna občianska a preventívna služba v obci Stročín
826/2023
0,00 € Úrad vlády SR Obec Stročín
15. Január 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DJM5 s názvom: Miestne občianske a preventívne služby Šamudovce
674/2023
0,00 € Úrad vlády SR Obec Šamudovce
15. Január 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DKF6 s názvom: Miestna občianska a preventívna služba v obci Richnava
834/2023
0,00 € Úrad vlády SR Obec Richnava
15. Január 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DIT7 s názvom: Miestne občianske a preventívne služby v obci Lukov
837/2023
0,00 € Úrad vlády SR Obec Lukov
15. Január 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DJG5 s názvom: Miestne občianske a preventívne služby v obci Sokoľ
858/2023
0,00 € Úrad vlády SR Obec Sokoľ
12. Január 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DJB4 s názvom: Zriadenie miestnej občianskej a preventívnej služby v obci Zámutov
641/2023
0,00 € Úrad vlády SR Obec Zámutov
12. Január 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DIX3 s názvom: Miestne občianske a preventívne služby v meste Svidník
643/2023
0,00 € Úrad vlády SR Mesto Svidník
12. Január 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DJK8 s názvom: Miestna občianska a preventívna služba v obci Pečovská Nová Ves
644/2023
0,00 € Úrad vlády SR Obec Pečovská Nová Ves
12. Január 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DJQ5 s názvom: Zavedenie miestnej občianskej a preventívnej služby v obci Sečovská Polianka
649/2023
0,00 € Úrad vlády SR Obec Sečovská Polianka