Centrálny register zmlúv

Úrad vlády SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. December 2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
1129/2022
141 840,00 € Úrad vlády SR Technická univerzita v Košiciach (výskumník: Mgr. Khrystyna Berladir, PhD.)
21. December 2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
1130/2022
50 039,50 € Úrad vlády SR Technická univerzita v Košiciach (výskumník: Mgr. Vladyslav Andrusyshyn)
21. December 2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
1134/2022
141 840,00 € Úrad vlády SR Výskumný ústav vodného hospodárstva (výskumník: MSc. Nataliia A. Leonova, PhD.)
21. December 2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
1135/2022
118 800,00 € Úrad vlády SR Žilinská univerzita v Žiline (výskumník: Vira Tinkova, PhD.)
21. December 2022
ZMLUVA O UŽÍVANÍ PRÁVNEHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU BECK-ONLINE
1209/2022
7 812,00 € Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., organizačná zložka Úrad vlády SR
21. December 2022
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
729/2022
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok
21. December 2022
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o centrálnom obstarávaní licencií a licenčnej podpory pre vybrané služby PaaS vládneho cloudu č. 212/2021
1119/2022
0,00 € Úrad vlády SR Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
21. December 2022
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
735/2022
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola, Ulica Fraňa Kráľa 838, 966 81 Žarnovica
21. December 2022
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
738/2022
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola Jozefa Urbana, Jenisejská 22, Košice
21. December 2022
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
742/2022
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola Mateja Bela, Kláštorná 995, Šamorín
21. December 2022
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
745/2022
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola s materskou školou, Hlavná č. 293, 900 89 Častá
21. December 2022
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
750/2022
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola Moldava nad Bodvou, Severná 21, 045 01 Moldava nad Bodvou
21. December 2022
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
756/2022
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola, Ulica S. Chalupku 313/14, Prievidza
21. December 2022
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
809/2022
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola, Podzámska ul. 35, 920 01 Hlohovec
21. December 2022
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
815/2022
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola, Pri kríži 11, 841 02 Bratislava - Dúbravka
21. December 2022
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
824/2022
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola, Pri Podlužianke 6, Levice
21. December 2022
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
829/2022
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto
21. December 2022
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
830/2022
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola s materskou školou, Ulica sv. Gorazda 1, Žilina
21. December 2022
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
842/2022
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola Janka Kráľa, Žiarska 679/13, Liptovský Mikuláš
21. December 2022
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PODPORE PRI ZABEZPEČOVANÍ REALIZÁCIE PROGRAMU ,,TRÉNERI V ŠKOLE“
846/2022
0,00 € Úrad vlády SR Základná škola s materskou školou J. D. Matejovie 539, Liptovský Hrádok