Centrálny register zmlúv

Správa štátnych hmotných rezerv SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Február 2024
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok č. D 1/OFaR/2024
D 1/OFaR/2024
0,00 € TAURIS, a.s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
22. Február 2024
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu č. 5/OMaVS/2024
5/OMaVS/2024
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov
22. Február 2024
Dohoda o vzájomnej spolupráci v oblasti štatistiky č. 3/ORŠHR/2024
3/ORŠHR/2024
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR Štatistický úrad Slovenskej republiky
15. Február 2024
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok č. . D 32/OFaR_/023
D 32/OFaR/2023
0,00 € Slovenská autobusová doprava Trenčín, a.s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
14. Február 2024
Kolektívna zmluva pre štátnu službu a pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 2024
Kolektívna zmluva pre štátnu službu a pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 2024
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR Správa štátnych hmotných rezerv SR
14. Február 2024
Zmluva o poskytnutí služieb č. 11/OMaVS2024
11/OMaVS/2024
1 015,00 € JTB, s.r.o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
14. Február 2024
Zmluva o poskytnutí služieb č. 12/OMaVS/2024
12/OMaVS/2024
12 310,00 € JTB, s.r.o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
14. Február 2024
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu č. 6/OMaVS/2024
6/OMaVS/2024
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR Univerzitná nemocnica Martin
8. Február 2024
Darovacia zmluva č. 101/OMaVS/2023
101/OMaVS/2023
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR Obec Kolačno
7. Február 2024
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva hnuteľných vecí č. 9/OMaVS/2024
9/OMaVS/2024
845,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR Ondrej Melicher
7. Február 2024
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok č. D 34/OFaR/2023
D 34/OFaR/2023
0,00 € Slovenská autobusová doprava Lučenec, akciová spoločnosť Správa štátnych hmotných rezerv SR
7. Február 2024
Zmluva o poskytnutí služieb č. 13/OMaVS/2024
13/OMaVS/2024
2 364,00 € BOZPO, s.r.o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
7. Február 2024
Zmluva o poskytnutí služieb č. 14/OMaVS/2024
14/OMaVS/2024
12 384,00 € TEMPERING, s.r.o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
6. Február 2024
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok č. D 33/OFaR/2023
D 33/OFaR/2023
0,00 € TAURIS, a.s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
1. Február 2024
Zmluva o poskytnutí služieb 16/OMaVS/2024
16/OMaVS/2024
39 386,40 € BE-SOFT a.s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
31. Január 2024
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu č. 4/OMaVS/2024
4/OMaVS/2024
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR Slovenská republika, zastúpená Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
31. Január 2024
Zmluva o poskytovaní a využívaní informácií č. 10/KP/2024
10/KP/2024
1 152,00 € Monitora s. r. o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
31. Január 2024
Zmluva o poskytnutí služieb č. 15/OMaVS/2024
15/OMaVS/2024
1 680,00 € Beta Control SK, s. r. o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
31. Január 2024
Zmluva o poskytnutí služieb 17/OMaVS/2024
17/OMaVS/2024
8 352,00 € VK-KLIMASERVIS, s.r.o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
31. Január 2024
Zmluva o poskytnutí služieb č. 18/OMaVS/2024
18/OMaVS/2024
11 784,00 € VK-KLIMASERVIS, s.r.o. Správa štátnych hmotných rezerv SR