Centrálny register zmlúv

Správa štátnych hmotných rezerv SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Október 2023
Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku štátu č. 83/OMaVS/2023
83/OMaVS/2023
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
12. Október 2023
Zmluva o prevode vlastníctva hnuteľných vecí č. 72/OMaVS/2023
72/OMaVS/2023
1 022,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR Ján Čavoj
10. Október 2023
Zmluva o dielo č. 86/OMaVS/2023
86/OMaVS/2023
45 086,53 € Box Park, s. r. o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
10. Október 2023
Zmluva o dielo č. 87/OMaVS/2023
87/OMaVS/2023
32 717,86 € Box Park, s. r. o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
4. Október 2023
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok č. D 20/OFaR/2023
D 20/OFaR/2023
0,00 € Slovenská autobusová doprava Lučenec, akciová spoločnosť Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
7. September 2023
Zmluva o poskytovaní technickej služby 68/OMaVS/2023
68/OMaVS/2023
167 988,00 € Alanata a.s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
29. September 2023
Kúpna zmluva č. 81/ORŠHR/2023
81/ORŠHR/2023
144 631,76 € A - JORVIK s. r. o., Správa štátnych hmotných rezerv SR
27. September 2023
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok č. D 18/OFaR/2023
D 18/OFaR/2023
0,00 € Continental Matador Rubber, s.r.o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
27. September 2023
Kúpna zmluva č. 80/ORŠHR/2023
80/ORŠHR/2023
324 856,44 € A - JORVIK s. r. o., Správa štátnych hmotných rezerv SR
27. September 2023
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu č. SE-OD1-2023/003208-005 (70/OMaVS/2023)
SE-OD1-2023/003208-005 (70/OMaVS/2023)
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Správa štátnych hmotných rezerv SR
18. September 2023
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok č. D 17/OFaR/2023
D 17/OFaR/2023
0,00 € Tauris a.s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
18. September 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva hnuteľnej veci č. 59/OMaVS/2023
59/OMaVS/2023
2 123,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR Marián Augustín
18. September 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva hnuteľnej veci č. 60/OMaVS/2023
60/OMaVS/2023
2 910,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR Eduard Horný
11. September 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva hnuteľných vecí č. 67/OMaVS/2023
67/OMaVS/2023
75 586,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR Euro FK s.r.o.
30. August 2023
Kúpna zmluva č. 66/ORŠHR/2023
66/ORŠHR/2023
48 105,79 € KORAKO plus, s. r. o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
23. August 2023
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu č. 63/OMaVS/2023
63/OMaVS/2023
0,00 € Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Správa štátnych hmotných rezerv SR
22. August 2023
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok č. D 19/OFaR/2023
D 19/OFaR/2023
0,00 € BUDIŠ a. s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
21. August 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva hnuteľnej veci č. 58/OMaVS/2023
58/OMaVS/2023
11 700,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR B.M. Kávoviny, spol. s r. o.
21. August 2023
Rámcová dohoda č. 62/KP/2023
62/KP/2023
24 000,00 € Lamitec, spol. s r. o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
21. August 2023
Zmluva o poskytnutí služieb č. 65/OMaVS/2023
65/OMaVS/2023
99 999,90 € BETA - CARS, s. r. o. Správa štátnych hmotných rezerv SR