Centrálny register zmlúv

Správa štátnych hmotných rezerv SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Júl 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva hnuteľnej veci č. 47/OMaVS/2023
47/OMaVS/2023
5 190,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR EUROVOPA s. r. o.
29. Jún 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 59/KP/2022
59/KP/2022
0,00 € Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a. s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
30. Jún 2023
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok č. D 10/OFaR/ 2023
10/OFaR/2023
0,00 € TAURIS, a. s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
30. Jún 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva hnuteľných vecí č. 37/OMaVS/2023
37/OMaVS/2023
851,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR Michal Čík - THW THEONY ANKER
28. Jún 2023
Kúpna zmluva č. 48/OMaVS/2023
48/OMaVS/2023
35 579,41 € HARMÓNIA, s. r. o., Správa štátnych hmotných rezerv SR
22. Jún 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva hnuteľnej veci č. 25/OMaVS/2023
25/OMaVS/2023
1 301,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR Martin Mikloš
20. Jún 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva hnuteľných vecí č. 42/OMaVS/2023
42/OMaVS/2023
205,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR Ondrej Melicher
14. Jún 2023
Kúpna zmluva č. 45/ORŠHR/2023
45/ORŠHR/2023
2 736,00 € KORAKO plus, s. r. o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
7. Jún 2023
Kúpna zmluva č. 40 /ORŠHR/2023
40/ORŠHR/2023
1 848,00 € KORAKO plus, s. r. o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
5. Jún 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva hnuteľných vecí č. 36/OMaVS/2023
36/OMaVS/2023
405,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR Zlatica Belinová
5. Jún 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva hnuteľných vecí č. 22/OMaVS/2023
22/OMaVS/2023
900,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR František Juhás
31. Máj 2023
Zmluva č. 44/ORŠHR/2023 o nájme mobilizačných rezerv
44/ORŠHR/2023
5 000,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR COLAS Slovakia, a.s.
25. Máj 2023
Kúpna zmluva č. 43/ORŠHR/2023
43/ORŠHR/2023
4 752,00 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Správa štátnych hmotných rezerv SR
23. Máj 2023
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok č. D 9/OFaR/2023
D 9/OFaR/2023
0,00 € TAURIS, a. s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
23. Máj 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva hnuteľných vecí č. 39/OMaVS/2023
39/OMaVS/2023
1 392,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR Peter Galko
23. Máj 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva hnuteľných vecí č. 31/OMaVS/2023
31/OMaVS/2023
316,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR Michal Čík - THW THEONY ANKER
22. Máj 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva hnuteľných vecí č. 35/OMaVS/2023
35/OMaVS/2023
61,56 € Správa štátnych hmotných rezerv SR Ing. Rastislav Gáfrik
22. Máj 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva hnuteľných vecí č. 23/OMaVS/2023
23/OMaVS/2023
1 803,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR Tomáš Kompas
22. Máj 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva hnuteľných vecí č. 38/OMaVS/2023
38/OMaVS/2023
603,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR VEMAC trade & Gastro s.r.o.
22. Máj 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva hnuteľných vecí č. 30/OMaVS/2023
30/OMaVS/2023
180,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR Profiteam-Services s. r.o.