Centrálny register zmlúv

Správa štátnych hmotných rezerv SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Január 2024
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok č. D 27/OFaR/2023
D 27/OFaR/2023
0,00 € Continental Tires Slovakia, s.r.o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
3. Január 2024
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok č. D 30/OFaR/2023
D 30/OFaR/2023
0,00 € CHEMIX-D s.r.o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
13. November 2023
Zmluva o dodávke zemného plynu č. 91/OMaVS/2023
91/OMaVS/2023
183 662,50 € Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
14. November 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 92/OMaVS/2023
92/OMaVS/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
11. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. 99/OMaVS/2023
99/OMaVS/2023
27 300,58 € MR SERVIS spol. s. r. o., Správa štátnych hmotných rezerv SR
21. December 2023
Servisná zmluva č. Z/2023/012/044/Bfa č. 106/KP/2023
Z/2023/012/044/Bfa č. 106/KP/2023
3 168,00 € Nuaktiv s. r. o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
29. December 2023
Poistná zmluva pre poistenie majetku č.1009901711 č. 104/ORŠHR/2023
1009901711 104/ORŠHR/2023
4 972,11 € KOOPERATÍVA poisťovňa, a. s. Viena Insurance Group Správa štátnych hmotných rezerv SR
29. December 2023
Rámcová kúpna zmluva č. 103/OMaVS/2023
103/OMaVS/2023
11 999,88 € ROTA plus s. r. o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
29. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. 108/KP/2023
108/KP/2023
25 920,00 € Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
21. December 2023
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok č. D 26/OFaR/2023
D 26/OFaR/2023
0,00 € TAURIS, a.s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
21. December 2023
Kúpna zmluva č. 84/OMaVS/2023
84/OMaVS/2023
400 000,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR ELKOND HHK, a. s.
20. December 2023
Zmluva o prevode správy majetku štátu č. 102/OMaVS/2023
102/OMaVS/2023
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
20. December 2023
Zmluva o poskytnutí služieb č. 107/OMaVS/2023
107/OMaVS/2023
30 700,03 € FECUPRAL, spol. s. r. o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
18. December 2023
Zmluva o poskytnutí služieb č. 105/OMaVS/2023
105/OMaVS/2023
3 565,20 € Marius Pedersen, a. s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
14. December 2023
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok č. D 24/OFaR/2023
D 24/OFaR/2023
0,00 € Continental Tires Slovakia, s.r.o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
11. December 2023
Zmluva o obmene hmotných rezerv č. 98/ORŠHR/2023
98/ORŠHR/2023
0,00 € Zväz pre skladovanie zásob, a.s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
7. December 2023
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok č. D 23/OFaR/2023
D 23/OFaR/2023
0,00 € TAURIS, a.s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
29. November 2023
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok č. D 21/OFaR/2023
D 21/OFaR/2023
0,00 € Tauris a.s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
28. November 2023
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok č. D 22/OFaR/2023
22/OFaR/2023
0,00 € Continental Tires Slovakia, s. r. o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
24. November 2023
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok č. D 25/OFaR/2023
D 25/OFaR/2023
0,00 € Budiš a.s. Správa štátnych hmotných rezerv SR