Centrálny register zmlúv

Správa štátnych hmotných rezerv SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. November 2022
Dohoda č. 7/2022 - stredisko Kysuce o zverení služobného motorového vozidla
Dohoda č. 7/2022 - stredisko Kysuce o zverení služobného motorového vozidla
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR xy
23. November 2022
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok č. D 26/OFaR/2022
D 26/OFaR/2022
0,00 € Continental Matador Rubber, s. r. o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
22. November 2022
Dohoda č. 3/2022 - stredisko Kysuce o zverení služobného motorového vozidla
3/2022 - stredisko Kysuce
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR xy
22. November 2022
Dohoda č. 9/2022 - stredisko Kysuce o zverení služobného motorového vozidla
9/2022 - stredisko Kysuce
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR xy
22. November 2022
Dohoda č. 10/2022 - stredisko Kysuce o zverení služobného motorového vozidla
10/2022 - stredisko Kysuce
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR xy
22. November 2022
Dohoda č. 11/2020 - stredisko Kysuce o zverení služobného motorového vozidla
11/2022 - stredisko Kysuce
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR xy
22. November 2022
Dohoda č. 12/2022 - stredisko Kysuce o zverení služobného motorového vozidla
12/2022 - stredisko Kysuce
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR xy
22. November 2022
Dohoda č. 13/2022 - stredisko Kysuce o zverení služobného motorového vozidla
13/2022 - stredisko Kysuce o zverení služobného motorového vozidla
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR xy
22. November 2022
Dohoda č. 14/2022 - stredisko Kysuce o zverení služobného motorového vozidla
14/82022 - stredisko Kysuce
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR xy
22. November 2022
Dohoda č. 16/2022 - stredisko Kysuce o zverení služobného motorového vozidla
16/2022 - stredisko Kysuce
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR xy
21. November 2022
Dohoda č. 1/2022 - stredisko Kysuce o zverení dopravného mechanizmu
1/2022 - stredisko Kysuce DM
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR xy
21. November 2022
Dohoda č. 2/2022 - stredisko Kysuce o zverení dopravného mechanizmu
2/2022 - stredisko Kysuce DM
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR xy
21. November 2022
Dohoda č. 3/2022 - stredisko Kysuce o zverení dopravného mechanizmu
3/2022 - stredisko Kysuce DM
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR xy
21. November 2022
Dohoda č. 4/2022 - stredisko Kysuce o zverení dopravného mechanizmu
4/2022 - stredisko Kysuce DM
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR xy
21. November 2022
Dohoda č. 5/2022 - stredisko Kysuce o zverení dopravného mechanizmu
5/2022 - stredisko Kysuce DM
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR xy
21. November 2022
Dohoda č. 6/2022 - stredisko Kysuce o zverení dopravného mechanizmu
6/2022 - stredisko Kysuce DM
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR xy
21. November 2022
Dohoda č. 7/2022 - stredisko Kysuce o zverení dopravného mechanizmu
7/2022 - stredisko Kysuce DM
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR xy
21. November 2022
Dohoda č. 8/2022 - stredisko Kysuce o zverení dopravného mechanizmu
8/2022 - stredisko Kysuce DM
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR xy
16. November 2022
Dohoda č. 1/2022 - stredisko Ľupča o zverení služobného motorového vozidla
1/2022 - stredisko Ľupča MV
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR xy
16. November 2022
Dohoda č. 2/2022 - stredisko Ľupča o zverení služobného motorového vozidla
2/2022 - stredisko Ľupča MV
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR xy