Centrálny register zmlúv

Správa štátnych hmotných rezerv SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Apríl 2023
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok č. D 5/OFaR/2023
D 5/OFaR/2023
0,00 € BUDIŠ a. s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
6. Apríl 2023
Kolektívna zmluva pre štátnu službu a pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 2023
Kolektívna zmluva r. 2023
Doplnená
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR Správa štátnych hmotných rezerv SR
4. Apríl 2023
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu č. 14/OMaVS/2023
14/OMaVS/2023
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice,
4. Apríl 2023
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu č. 16/OMaVS/2023
16/OMaVS/2023
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná nemocnica
3. Apríl 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva hnuteľnej veci č. 19/OMaVS/2023
19/OMaVS/2023
9 100,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR Poľnonákup TATRY, a. s.
3. Apríl 2023
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu č. 17/OMaVS/2023
17/OMaVS/2023
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
28. Marec 2023
Zmluva o nájme služobného bytu č. 11/OMaVS/2023
11/OMaVS/2023
Doplnená
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR Ing. Daniel Dzúrik, Ing. Juraj Šiška
29. Marec 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva hnuteľných vecí č. 12/OMaVS/2023
12/OMaVS/2023
149 031,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR Euro FK s. r. o.
20. Marec 2023
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok č. D 2/OFaR/2023
D 2/OFaR/2023
0,00 € TAURIS, a. s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
20. Marec 2023
Dohoda č. D 1/OFaR/2023
D 1/OFaR/2023
0,00 € Continental Matador Rubber, s. r. o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
16. Marec 2023
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok D 1/OFaR/2023
D 1/OFaR/2023
0,00 € Continental Matador Rubber, s.r.o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
16. Marec 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 59/KP/2022
59/KP/2022
0,00 € Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
28. Február 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme služobného bytu č. 60/OMaVS/2021
60/OMaVS/2021
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR xy
23. Február 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva hnuteľných vecí č. 93/OMaVS/2022
93/OMaVS/2022
30 000,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR KONŠTRUKTA - Defence, a. s.
16. Február 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva hnuteľnej veci č. 3/OMaVS/2023
3/OMaVS/2023
12 666,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR xy
13. Február 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva hnuteľnej veci č. 94/OMaVS/2022
94/OMaVS/2022
7 400,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR Panonia Winery, s.r.o.
7. Február 2023
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok č. D 35/OFaR/2022
D 35/OFaR/2022
0,00 € TAURIS, a. s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
2. Február 2023
Dohoda o urovnaní k Zmluve o nájme nehnuteľného majetku č. 20/OSMaI/2016
Dohoda urovnaní
725,29 € Správa štátnych hmotných rezerv SR KOFER, s. r. o.
2. Február 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva hnuteľnej veci č. 95/OMaVS/2022
95/OMaVS/2022
2 090,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR AKOMODO s. r. o.
31. Január 2023
Zmluva o poskytovaní a využívaní informácií č. 2/KP/2023
2/KP/2023
1 152,00 € Monitora s. r. o., Správa štátnych hmotných rezerv SR