Centrálny register zmlúv

Správa štátnych hmotných rezerv SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. December 2022
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok č. D 29/OFaR/2022
D 29/OFaR/2022
0,00 € TAURIS, a. s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
21. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 59/KP/2022
59/KP/2022
132 800,00 € Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a. s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
21. December 2022
Flotilová poistná zmluva pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla č. 82/OMaVS/2022
82/OMaVS/2022
12 093,96 € Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
21. December 2022
Flotilová poistná zmluva pre poistenie Moje auto KASKO č. 83/OMaVS/2022
83/OMaVS/2022
5 072,40 € Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
20. December 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 87/OMaVS/2022
87/OMaVS/2022
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
20. December 2022
Zmluva o dodávke zemného plynu č. 88/OMaVS/2022
88/OMaVS/2022
405 701,50 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
20. December 2022
Poistná zmluva č. 85/OMaVS/2022
85/OMaVS/2022
Doplnená
15 536,40 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
16. December 2022
Kúpna zmluva č. 81/ORŠHR/2022
81/ORŠHR/2022
8 195 636,99 € Slovenské elektrárne, a.s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
15. December 2022
Poistná zmluva č. 84/ORŠHR/2022
84/ORŠHR/2022
2 448,06 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Správa štátnych hmotných rezerv SR
14. December 2022
Zmluva o poskytnutí služby č. 89/OMaVS/2022
89/OMaVS/2022
18 816,00 € NAL s.r.o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
14. December 2022
Kúpna zmluva č. 86/OMaVS/2022
86/OMaVS/2022
63 340,80 € HARMÓNIA, s.r.o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
8. December 2022
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok č. D 27/OFaR/2022
D 27/OFaR/2022
0,00 € FORTISCHEM. a. s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
6. December 2022
Darovacia zmluva č. 70/OMaVS/2022
70/OMaVS/2022
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR OZ Klub Priateľov auto-moto veteránov
30. November 2022
Servisná zmluva Z/2022/010/007BFa 76/KP/2022
Z/2022/010/007BFa 76/KP/2022
2 880,00 € Nuaktiv s. r. o Správa štátnych hmotných rezerv SR
29. November 2022
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z202123215_Z
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z202123215_Z
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel Správa štátnych hmotných rezerv SR
29. November 2022
Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku štátu č. 77/OMaVS/2022
77/OMaVS/2022
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
25. November 2022
Zmluva o dielo č. 79/OMaVS/2022
79/OMaVS/2022
37 308,50 € BILDERMA s. r. o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
25. November 2022
Zmluva o dielo č. 80/OMaVS/2022
80/OMaVS/2022
18 100,27 € BILDERMA s. r. o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
24. November 2022
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok č. D 25/OFaR/2022
D 25/OFaR/2022
0,00 € TAURIS, a. s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
24. November 2022
Dohoda č. 4/2022 - stredisko Kysuce o zverení služobného motorového vozidla
4/2022 - stredisko Kysuce
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR xy