Centrálny register zmlúv

Správa štátnych hmotných rezerv SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Február 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme služobného bytu č. 60/OMaVS/2021
60/OMaVS/2021
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR xy
23. Február 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva hnuteľných vecí č. 93/OMaVS/2022
93/OMaVS/2022
30 000,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR KONŠTRUKTA - Defence, a. s.
16. Február 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva hnuteľnej veci č. 3/OMaVS/2023
3/OMaVS/2023
12 666,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR xy
13. Február 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva hnuteľnej veci č. 94/OMaVS/2022
94/OMaVS/2022
7 400,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR Panonia Winery, s.r.o.
7. Február 2023
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok č. D 35/OFaR/2022
D 35/OFaR/2022
0,00 € TAURIS, a. s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
2. Február 2023
Dohoda o urovnaní k Zmluve o nájme nehnuteľného majetku č. 20/OSMaI/2016
Dohoda urovnaní
725,29 € Správa štátnych hmotných rezerv SR KOFER, s. r. o.
2. Február 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva hnuteľnej veci č. 95/OMaVS/2022
95/OMaVS/2022
2 090,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR AKOMODO s. r. o.
31. Január 2023
Zmluva o poskytovaní a využívaní informácií č. 2/KP/2023
2/KP/2023
1 152,00 € Monitora s. r. o., Správa štátnych hmotných rezerv SR
25. Január 2023
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok č. D 34/OFaR/2022
D 34/OFaR/2022
0,00 € Slovenská autobusová doprava Lučenec, akciová spoločnosť Správa štátnych hmotných rezerv SR
23. Január 2023
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok č. D 33/OFaR/2022
D 33/OFaR/2022
0,00 € TAURIS, a. s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
19. Január 2023
Dohoda č. 17/2022 - OMaVS o zverení služobného motorového vozidla
č. 17/2022 - OMaVS
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR xy
12. Január 2023
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok č. D 30/OFaR/2022
D 30/OFaR/2022
0,00 € Slovenská autobusová doprava Trenčín, akciová spoločnosť Správa štátnych hmotných rezerv SR
12. Január 2023
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok č. D 31/OFaR/2022
D 31/OFaR/2022
0,00 € Continental Matador Rubber, s. r. o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
12. Január 2023
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok č. D 32/OFaR/2022
D 32/OFaR/2022
0,00 € ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť Správa štátnych hmotných rezerv SR
11. Január 2023
Dohoda o urovnaní č. 90/OLP/2022
90/OLP/2022
8 494,62 € Správa štátnych hmotných rezerv SR Slovenská republika - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
10. Január 2023
Darovacia zmluva č. 71/OMaVS/2022
71/OMaVS/2022
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR Klub vojenskej histórie Svoboda
10. Január 2023
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok č. D 28/OFaR/2022
D 28/OFaR/2022
0,00 € Continental Matador Rubber, s.r.o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
10. Január 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Z314011S122/D01
1 k Z314011S122/D09
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Správa štátnych hmotných rezerv SR
10. Január 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Z314011S122/D02
2 k Z314011S122/D02
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Správa štátnych hmotných rezerv SR
10. Január 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Z314011S122/D03
3 k Z314011S122/D03
1 647 855,04 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Správa štátnych hmotných rezerv SR