Centrálny register zmlúv

Správa štátnych hmotných rezerv SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Január 2023
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok č. D 30/OFaR/2022
D 30/OFaR/2022
0,00 € Slovenská autobusová doprava Trenčín, akciová spoločnosť Správa štátnych hmotných rezerv SR
12. Január 2023
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok č. D 31/OFaR/2022
D 31/OFaR/2022
0,00 € Continental Matador Rubber, s. r. o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
12. Január 2023
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok č. D 32/OFaR/2022
D 32/OFaR/2022
0,00 € ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť Správa štátnych hmotných rezerv SR
11. Január 2023
Dohoda o urovnaní č. 90/OLP/2022
90/OLP/2022
8 494,62 € Správa štátnych hmotných rezerv SR Slovenská republika - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
10. Január 2023
Darovacia zmluva č. 71/OMaVS/2022
71/OMaVS/2022
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR Klub vojenskej histórie Svoboda
10. Január 2023
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok č. D 28/OFaR/2022
D 28/OFaR/2022
0,00 € Continental Matador Rubber, s.r.o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
10. Január 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Z314011S122/D01
1 k Z314011S122/D09
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Správa štátnych hmotných rezerv SR
10. Január 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Z314011S122/D02
2 k Z314011S122/D02
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Správa štátnych hmotných rezerv SR
10. Január 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Z314011S122/D03
3 k Z314011S122/D03
1 647 855,04 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Správa štátnych hmotných rezerv SR
10. Január 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. Z314011S122
Z314011S122
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Správa štátnych hmotných rezerv SR
9. Január 2023
Dodatok č. 9 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Z314011S122/D09
9 k Z314011S122/D09
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Správa štátnych hmotných rezerv SR
6. September 2022
Zmluva o poskytnutí užívacích práv k službe systému ASPI
66/OLP/2022 ZM-29214-2023
8 771,48 € Wolters Kluwer SR s. r. o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
31. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní strážnej služby č. 39/KP/2022
č.1 k 39/KP/2022
601 897,15 € BONUL, s. r. o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
30. December 2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o poskytnutí odborných služieb číslo 7/OMaVS/2021
č. 1 k 77/OMaVS/2021
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR Úrad pre správu zaisteného majetku
28. December 2022
Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. 91/OMaVS/2021
91/OMaVS/2021
0,00 € TENSET, s.r.o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
27. December 2022
Rámcová dohoda na dodávku tovaru č.91/ORŠHR/2022
91/ORŠHR/2022
319 110,92 € ŽPSV a.s. Čaňa Správa štátnych hmotných rezerv SR
22. December 2022
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok č. D 29/OFaR/2022
D 29/OFaR/2022
0,00 € TAURIS, a. s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
21. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 59/KP/2022
59/KP/2022
132 800,00 € Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a. s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
21. December 2022
Flotilová poistná zmluva pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla č. 82/OMaVS/2022
82/OMaVS/2022
12 093,96 € Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
21. December 2022
Flotilová poistná zmluva pre poistenie Moje auto KASKO č. 83/OMaVS/2022
83/OMaVS/2022
5 072,40 € Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Správa štátnych hmotných rezerv SR