Centrálny register zmlúv

Správa štátnych hmotných rezerv SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Február 2024
Zmluva o poskytnutí služieb 16/OMaVS/2024
16/OMaVS/2024
39 386,40 € BE-SOFT a.s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
31. Január 2024
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu č. 4/OMaVS/2024
4/OMaVS/2024
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR Slovenská republika, zastúpená Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
31. Január 2024
Zmluva o poskytovaní a využívaní informácií č. 10/KP/2024
10/KP/2024
Doplnená
1 152,00 € Monitora s. r. o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
31. Január 2024
Zmluva o poskytnutí služieb č. 15/OMaVS/2024
15/OMaVS/2024
1 680,00 € Beta Control SK, s. r. o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
31. Január 2024
Zmluva o poskytnutí služieb 17/OMaVS/2024
17/OMaVS/2024
8 352,00 € VK-KLIMASERVIS, s.r.o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
31. Január 2024
Zmluva o poskytnutí služieb č. 18/OMaVS/2024
18/OMaVS/2024
11 784,00 € VK-KLIMASERVIS, s.r.o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
30. Január 2024
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva hnuteľných vecí č. 2/OMaVS/2024
2/OMaVS/2024
1 003,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR Daniel Krajčík
30. Január 2024
Príloha č. 1 ku Kúpnej zmluve o prevode vlastníctva hnuteľných vecí č. 2/OMaVS/2024 – Revízna správa EC-73 kVA, v. č._r. v. 8182_88 zo dňa 05
2/OMaVS/2024
1 003,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR Daniel Krajčík
29. Január 2024
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva hnuteľných vecí č. 1/OMaVS/2024
1/OMaVS/2024
Doplnená
903,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR Jozef Kordík
29. Január 2024
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva hnuteľných vecí č. 2/OMaVS/2024
2/OMaVS/2024
Doplnená
1 003,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR Daniel Krajčík
29. Január 2024
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok č. D 28/OFaR/2023
D 28/OFaR/2023
0,00 € ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť Správa štátnych hmotných rezerv SR
29. Január 2024
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok č. D 31/OFaR/2023
D 31/OFaR/2023
0,00 € Continental Tires Slovakia, s.r.o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
19. Január 2024
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok č. D 29/OFaR/2023
D 29/OFaR/2023
0,00 € TAURIS, a.s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
18. Január 2024
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok č. D 35/OFaR/2023
D 35/OFaR/2023
0,00 € BUDIŠ a. s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
3. Január 2024
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok č. D 27/OFaR/2023
D 27/OFaR/2023
0,00 € Continental Tires Slovakia, s.r.o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
3. Január 2024
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok č. D 30/OFaR/2023
D 30/OFaR/2023
0,00 € CHEMIX-D s.r.o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
13. November 2023
Zmluva o dodávke zemného plynu č. 91/OMaVS/2023
91/OMaVS/2023
183 662,50 € Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
14. November 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 92/OMaVS/2023
92/OMaVS/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
11. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. 99/OMaVS/2023
99/OMaVS/2023
27 300,58 € MR SERVIS spol. s. r. o., Správa štátnych hmotných rezerv SR
21. December 2023
Servisná zmluva č. Z/2023/012/044/Bfa č. 106/KP/2023
Z/2023/012/044/Bfa č. 106/KP/2023
3 168,00 € Nuaktiv s. r. o. Správa štátnych hmotných rezerv SR