Centrálny register zmlúv

Správa štátnych hmotných rezerv SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Máj 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva hnuteľných vecí č. 38/OMaVS/2023
38/OMaVS/2023
603,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR VEMAC trade & Gastro s.r.o.
22. Máj 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva hnuteľných vecí č. 30/OMaVS/2023
30/OMaVS/2023
180,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR Profiteam-Services s. r.o.
19. Máj 2023
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok č. D 6/OFaR/2023
D 6/OFaR/2023
0,00 € Continental Matador Rubber, s.r.o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
19. Máj 2023
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok č. D 7/OFaR/2023
D 7/OFaR/2023
0,00 € Slovenská autobusová doprava Trenčín, akciová spoločnosť Správa štátnych hmotných rezerv SR
16. Máj 2023
Rámcová zmluva o kontrolnej činnosti č. 41/ORŠHR/2023
41/ORŠHR/2023
25 000,00 € SGS Slovakia spol. s. r. o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
10. Máj 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva hnuteľných vecí č. 27/OMaVS/2023
27/OMaVS/2023
62,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR Mário Dian
9. Máj 2023
Zmluva o zámene hmotných rezerv č. 10/ORŠHR/2023/A a B
10/ORŠHR/2023/A a B
Doplnená
0,00 € Slovenské elektrárne a.s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
5. Máj 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva hnuteľných vecí č. 24/OMaVS/2023
24/OMaVS/2023
2 060,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR Daniel Krajčík
3. Máj 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva hnuteľných vecí č. 28/OMaVS/2023
28/OMaVS/2023
86,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR Nemocnica Alexandra Wintera, n.o.
4. Máj 2023
Rámcová dohoda č. 21/OMaVS/2023
21/OMaVS/2023
Doplnená
36 000,00 € Lamitec, spol. s r. o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
27. Apríl 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. 33/OKPEÚ/2023
33/OKPEÚ/2023
47 940,00 € MERTEL, s. r. o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
27. Apríl 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva hnuteľných vecí č. 18/OMaVS/2023
18/OMaVS/2023
9 547,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR AUTOMONT s. r. o. Košice
26. Apríl 2023
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok č. D 4/OFaR/2023
D 4/OFaR/2023
0,00 € Continental Matador Rubber, s.r.o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
24. Apríl 2023
Zmluva č. 26/KP/2023 o poskytnutí užívacích práv k systému Josephine.
26/KP/2023 (905/S/SK)
2 980,00 € PROEBIZ s.r.o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
24. Apríl 2023
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok č. D 3/OFaR/2023
D 3/OFaR/2023
0,00 € TAURIS, a. s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
24. Apríl 2023
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu č. 7/OMaVS/2023
7/OMaVS/2023
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom obrany Slovenskej republiky
18. Apríl 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva hnuteľných vecí č. 13/OMaVS/2023
13/OMaVS/2023
62 000,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR ELEKTRO RECYCLING, s. r. o.
18. Apríl 2023
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu č. 15/OMaVS/2023
15/OMaVS/2023
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov
18. Apríl 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva hnuteľnej veci č. 20/OMaVS/2023
20/OMaVS/2023
10 500,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR EUROVOPA s. r. o.
21. Február 2023
Rámcová dohoda č. 92/OMaVS/2022
92/OMaVS/2022
Doplnená
30 000,00 € Lamitec, spol. s r. o. Správa štátnych hmotných rezerv SR