Centrálny register zmlúv

Správa štátnych hmotných rezerv SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. December 2022
Flotilová poistná zmluva pre poistenie Moje auto KASKO č. 83/OMaVS/2022
83/OMaVS/2022
5 072,40 € Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
20. December 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 87/OMaVS/2022
87/OMaVS/2022
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
20. December 2022
Zmluva o dodávke zemného plynu č. 88/OMaVS/2022
88/OMaVS/2022
405 701,50 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
20. December 2022
Poistná zmluva č. 85/OMaVS/2022
85/OMaVS/2022
14 832,20 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
16. December 2022
Kúpna zmluva č. 81/ORŠHR/2022
81/ORŠHR/2022
8 195 636,99 € Slovenské elektrárne, a.s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
15. December 2022
Poistná zmluva č. 84/ORŠHR/2022
84/ORŠHR/2022
2 448,06 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Správa štátnych hmotných rezerv SR
14. December 2022
Zmluva o poskytnutí služby č. 89/OMaVS/2022
89/OMaVS/2022
18 816,00 € NAL s.r.o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
14. December 2022
Kúpna zmluva č. 86/OMaVS/2022
86/OMaVS/2022
63 340,80 € HARMÓNIA, s.r.o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
8. December 2022
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok č. D 27/OFaR/2022
D 27/OFaR/2022
0,00 € FORTISCHEM. a. s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
6. December 2022
Darovacia zmluva č. 70/OMaVS/2022
70/OMaVS/2022
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR OZ Klub Priateľov auto-moto veteránov
30. November 2022
Servisná zmluva Z/2022/010/007BFa 76/KP/2022
Z/2022/010/007BFa 76/KP/2022
2 880,00 € Nuaktiv s. r. o Správa štátnych hmotných rezerv SR
29. November 2022
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z202123215_Z
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z202123215_Z
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel Správa štátnych hmotných rezerv SR
29. November 2022
Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku štátu č. 77/OMaVS/2022
77/OMaVS/2022
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
25. November 2022
Zmluva o dielo č. 79/OMaVS/2022
79/OMaVS/2022
37 308,50 € BILDERMA s. r. o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
25. November 2022
Zmluva o dielo č. 80/OMaVS/2022
80/OMaVS/2022
18 100,27 € BILDERMA s. r. o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
24. November 2022
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok č. D 25/OFaR/2022
D 25/OFaR/2022
0,00 € TAURIS, a. s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
24. November 2022
Dohoda č. 4/2022 - stredisko Kysuce o zverení služobného motorového vozidla
4/2022 - stredisko Kysuce
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR xy
24. November 2022
Dohoda č. 8/2022 - stredisko Kysuce o zverení služobného motorového vozidla
8/2022 - stredisko Kysuce
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR xy
24. November 2022
Dohoda č. 5/2022 - stredisko Kysuce o zverení služobného motorového vozidla
5/2022 - stredisko Kysuce
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR xy
24. November 2022
Dohoda č. 6/2022 - stredisko Kysuce o zverení služobného motorového vozidla
6/2022 - stredisko Kysuce
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR xy