Centrálny register zmlúv

Správa štátnych hmotných rezerv SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. November 2022
Dohoda č. 13/2022-OMaVS o zverení služobného motorového vozidla
č. 13/2022-OMaVS o zverení služobného motorového vozidla
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR xy
3. November 2022
Dohoda č. 7/2022-OMaVS o zverení služobného motorového vozidla
č. 7/2022-OMaVS o zverení služobného motorového vozidla
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR xy
28. Október 2022
Zmluva č. 75/ORŠHR/2022 o nájme mobilizačných rezerv
č. 75/ORŠHR/2022
15 000,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR EUROVIA SK, a. s.
26. Október 2022
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu č. 68/OMaVS/2022
č. 68/OMaVS/2022
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom obrany Slovenskej republiky
25. Október 2022
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok č. D 24/OFaR/2022
č. D 24/OFaR/2022
0,00 € IMUNA PHARM, a. s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
25. Október 2022
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok č. D 23/OFaR/2022
č. D 23/OFaR/2022
0,00 € Continental Matador Rubber, s. r. o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
21. Október 2022
Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. 102/OMaVS/2021
č. 102/OMaVS/2021
0,00 € EUROBAU s.r.o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
21. Október 2022
Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. 103/OMaVS/2021
č. 103/OMaVS/2021
0,00 € EUROBAU s.r.o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
21. Október 2022
Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. 104/OMaVS/2021
č. 104/OMaVS/2021
0,00 € EUROBAU s.r.o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
20. Október 2022
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok č. D 22/OFaR/2022
D 22/OFaR/2022
0,00 € TAURIS, a.s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
6. Október 2022
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok č. D 18/OFaR/2022
D 18/OFaR/2022
0,00 € BUDIŠ a. s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
6. Október 2022
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok č. D21/OFaR/2022
D 21/OFaR/2022
0,00 € Slovenská autobusová doprava Lučenec, akciová spoločnosť Správa štátnych hmotných rezerv SR
5. Október 2022
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu č. 69/OMaVS/2022
69/OMaVS/2022
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR Vojenský historický ústav
4. Október 2022
Dohoda o ukončení Kúpnej zmluvy č. 9/OMaVS/2022
9/OMaVS/2022
0,00 € FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
3. Október 2022
Zmluva o poskytovaní služieb č. 72/OKPEÚ/2022
72/OKPEÚ/2022
49 020,00 € MERTEL, s.r.o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
3. Október 2022
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok č. D 19/OFaR/2022
D 19/OFaR/2022
0,00 € Continental Matador Rubber, s.r.o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
27. September 2022
Zmluva o obmene hmotných rezerv č. 67/ORŠHR/2022
67/ORŠHR/2022
0,00 € Zväz pre skladovanie zásob, a. s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
23. September 2022
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok č. D 20/OFaR/2022
č. D 20/OFaR/2022
0,00 € TAURIS, a. s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
5. September 2022
Zmluva o predaji motorových palív a iných tovarov prostredníctvom palivových kariet č. 65/OMaVS/2022
65/OMaVS/2022
84 000,00 € CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
19. August 2022
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok č. D 17/OFaR/2022
D 17/OFaR/2022
0,00 € Continental Matador Rubber, s. r. o. Správa štátnych hmotných rezerv SR