Centrálny register zmlúv

Správa štátnych hmotných rezerv SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. November 2022
Dohoda č. 8/2022 - stredisko Kysuce o zverení dopravného mechanizmu
8/2022 - stredisko Kysuce DM
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR xy
16. November 2022
Dohoda č. 1/2022 - stredisko Ľupča o zverení služobného motorového vozidla
1/2022 - stredisko Ľupča MV
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR xy
16. November 2022
Dohoda č. 2/2022 - stredisko Ľupča o zverení služobného motorového vozidla
2/2022 - stredisko Ľupča MV
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR xy
16. November 2022
Dohoda č. 3/2022 - stredisko Ľupča o zverení služobného motorového vozidla
3/2022 - stredisko Ľupča MV
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR xy
16. November 2022
Dohoda č. 4/2022 - stredisko Ľupča o zverení služobného motorového vozidla
4/2022 - stredisko Ľupča MV
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR xy
16. November 2022
Dohoda č. 5/2022 - stredisko Ľupča o zverení služobného motorového vozidla
5/2022 - stredisko Ľupča MV
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR xy
16. November 2022
Dohoda č. 6/2022 - stredisko Ľupča o zverení služobného motorového vozidla
6/2022 - stredisko Ľupča MV
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR xy
15. November 2022
Dohoda č. 1/2022 - stredisko Ľupča o zverení dopravného mechanizmu
1/2022 - stredisko Ľupča
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR xy
15. November 2022
Dohoda č. 2/2022 - stredisko Ľupča o zverení dopravného mechanizmu
2/2022 - stredisko Ľupča
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR xy
15. November 2022
Dohoda č. 3/2022 - stredisko Ľupča o zverení dopravného mechanizmu
3/2022 - stredisko Ľupča
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR xy
15. November 2022
Dohoda č. 4/2022 - stredisko Ľupča o zverení dopravného mechanizmu
4/2022 - stredisko Ľupča
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR xy
14. November 2022
Dohoda č. 18/2022 - stredisko Vígľaš o zverení dopravného mechanizmu
18/2022 - stredisko Vígľaš
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR xy
14. November 2022
Dohoda č. 19/2022 - stredisko Vígľaš o zverení dopravného mechnizmu
19/2022 - stredisko Vígľaš
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR xy
14. November 2022
Dohoda č. 20/2022 - stredisko Vígľaš o zverení dopravného mechanizmu
č. 20/2022 - stredisko Vígľaš
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR xy
14. November 2022
Dohoda č. 21/2022 - stredisko Vígľaš o zverení dopravného mechanizmu
21/2022 - stredisko Vígľaš
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR xy
14. November 2022
Dohoda č. 22/2022 - stredisko Vígľaš o zverení dopravného mechanizmu
22/2022 - stredisko Vígľaš
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR xy
14. November 2022
Dohoda č. 23/2022 - stredisko Vígľaš o zverení dopravného mechanizmu
23/2022 - stredisko Vígľaš
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR xy
11. November 2022
Dohoda č. 12/2022 - stredisko Vígľaš o zverení dopravného mechanizmu
12/2022 - stredisko Vígľaš
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR xy
11. November 2022
Dohoda č. 13/2022 - stredisko Vígľaš o zverení dopravného mechanizmu
13/2022 - stredisko Vígľaš
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR xy
11. November 2022
Dohoda č. 15/2022 - stredisko Vígľaš o zverení dopravného mechanizmu
15/2022 - stredisko Vígľaš
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR xy