Centrálny register zmlúv

Správa štátnych hmotných rezerv SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. November 2022
Dohoda č. 15/2022 - stredisko Vígľaš o zverení dopravného mechanizmu
15/2022 - stredisko Vígľaš
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR xy
11. November 2022
Dohoda č. 14/2022 - stredisko Vígľaš o zverení dopravného mechanizmu
14/2022 - stredisko Vígľaš
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR xy
11. November 2022
Dohoda č. 16/2022 - stredisko Vígľaš o zverení dopravného mechanizmu
16/2022 - stredisko Vígľaš
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR xy
11. November 2022
Dohoda č. 17/2022 - stredisko Vígľaš o zverení dopravného mechanizmu
17/2022 - stredisko Vígľaš
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR xy
10. November 2022
Dohoda u končení Zmluvy o dielo č. 100/OMaVS/2021
100/OMaVS/2021
1 764,28 € EUROBAU s.r.o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
10. November 2022
Dohoda č. 1/2022 - stredisko Vígľaš o zverení služobného motorového vozidla
1/2022 - stredisko Vígľaš
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR xy
10. November 2022
Dohoda č. 2/2022 - stredisko Vígľaš o zverení služobného motorového vozidla
2/2022 - stredisko Vígľaš
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR xy
10. November 2022
Dohoda č. 3/2022 - stredisko Vígľaš o zverení služobného motorového vozidla
3/2022 - stredisko Vígľaš
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR xy
10. November 2022
Dohoda č. 4/2022 - stredisko Vígľaš o zverení služobného motorového vozidla
4/2022 - stredisko Vígľaš
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR xy
10. November 2022
Dohoda č. 5/2022 - stredisko Vígľaš o zverení služobného motorového vozidla
5/2022 - stredisko Vigľaš
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR xy
10. November 2022
Dohoda č. 6/2022 - stredisko Vígľaš o zverení služobného motorového vozidla
6/2022 - stredisko Vígľaš
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR xy
10. November 2022
Dohoda č. 7/2022 - stredisko Vígľaš o zverení služobného motorového vozidla
7/2022 - stredisko Vígľaš
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR xy
10. November 2022
Zmluva o dielo č. 78/OMaVS/2022
78/OMaVS/2022
43 457,59 € KICO structure, s.r.o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
10. November 2022
Dohoda č. 8/2022 - stredisko Vígľaš o zverení služobného motorového vozidla
8/2022 - stredisko Vígľaš
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR xy
10. November 2022
Dohoda č. 9/2022 - stredisko Vígľaš o zverení služobného motorového vozidla
9/2022 - stredisko Vígľaš
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR xy
10. November 2022
Dohoda č. 10/2022 - stredisko Vígľaš o zverení služobného motorového vozidla
10/2022 - stredisko Vígľaš
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR xy
10. November 2022
Dohoda č. 11/2022 - stredisko Vígľaš o zverení služobného motorového vozidla
11/2022 - stredisko Vígľaš
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR xy
9. November 2022
Dohoda č. 2/2022 - stredisko Čachtice o zverení služobného motorového vozidla
2/2022 - stredisko Čachtice MV
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR xy
9. November 2022
Dohoda č. 3/2022 - stredisko Čachtice o zverení služobného motorového vozidla
3/2022 -stredisko Čachtice MV
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR xy
9. November 2022
Dohoda č. 4/2022 - stredisko Čachtice o zverení služobného motorového vozidla
4/2022 - stredisko Čachtice MV
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR xy