Centrálny register zmlúv

Správa štátnych hmotných rezerv SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. November 2022
Dohoda č. 2/2022 - stredisko Ľupča o zverení dopravného mechanizmu
2/2022 - stredisko Ľupča
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR xy
15. November 2022
Dohoda č. 3/2022 - stredisko Ľupča o zverení dopravného mechanizmu
3/2022 - stredisko Ľupča
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR xy
15. November 2022
Dohoda č. 4/2022 - stredisko Ľupča o zverení dopravného mechanizmu
4/2022 - stredisko Ľupča
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR xy
14. November 2022
Dohoda č. 18/2022 - stredisko Vígľaš o zverení dopravného mechanizmu
18/2022 - stredisko Vígľaš
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR xy
14. November 2022
Dohoda č. 19/2022 - stredisko Vígľaš o zverení dopravného mechnizmu
19/2022 - stredisko Vígľaš
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR xy
14. November 2022
Dohoda č. 20/2022 - stredisko Vígľaš o zverení dopravného mechanizmu
č. 20/2022 - stredisko Vígľaš
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR xy
14. November 2022
Dohoda č. 21/2022 - stredisko Vígľaš o zverení dopravného mechanizmu
21/2022 - stredisko Vígľaš
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR xy
14. November 2022
Dohoda č. 22/2022 - stredisko Vígľaš o zverení dopravného mechanizmu
22/2022 - stredisko Vígľaš
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR xy
14. November 2022
Dohoda č. 23/2022 - stredisko Vígľaš o zverení dopravného mechanizmu
23/2022 - stredisko Vígľaš
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR xy
11. November 2022
Dohoda č. 12/2022 - stredisko Vígľaš o zverení dopravného mechanizmu
12/2022 - stredisko Vígľaš
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR xy
11. November 2022
Dohoda č. 13/2022 - stredisko Vígľaš o zverení dopravného mechanizmu
13/2022 - stredisko Vígľaš
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR xy
11. November 2022
Dohoda č. 15/2022 - stredisko Vígľaš o zverení dopravného mechanizmu
15/2022 - stredisko Vígľaš
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR xy
11. November 2022
Dohoda č. 14/2022 - stredisko Vígľaš o zverení dopravného mechanizmu
14/2022 - stredisko Vígľaš
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR xy
11. November 2022
Dohoda č. 16/2022 - stredisko Vígľaš o zverení dopravného mechanizmu
16/2022 - stredisko Vígľaš
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR xy
11. November 2022
Dohoda č. 17/2022 - stredisko Vígľaš o zverení dopravného mechanizmu
17/2022 - stredisko Vígľaš
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR xy
10. November 2022
Dohoda u končení Zmluvy o dielo č. 100/OMaVS/2021
100/OMaVS/2021
1 764,28 € EUROBAU s.r.o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
10. November 2022
Dohoda č. 1/2022 - stredisko Vígľaš o zverení služobného motorového vozidla
1/2022 - stredisko Vígľaš
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR xy
10. November 2022
Dohoda č. 2/2022 - stredisko Vígľaš o zverení služobného motorového vozidla
2/2022 - stredisko Vígľaš
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR xy
10. November 2022
Dohoda č. 3/2022 - stredisko Vígľaš o zverení služobného motorového vozidla
3/2022 - stredisko Vígľaš
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR xy
10. November 2022
Dohoda č. 4/2022 - stredisko Vígľaš o zverení služobného motorového vozidla
4/2022 - stredisko Vígľaš
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR xy