Centrálny register zmlúv

Správa štátnych hmotných rezerv SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. November 2022
Dohoda č. 5/2022 - stredisko Čachtice o zverení služobného motorového vozidla
5/2022 - stredisko Čachtice MV
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR xy
9. November 2022
Dohoda č. 6/2022 - stredisko Čachtice o zverení služobného motorového vozidla
č. 6/2022 - stredisko Čachtice MV
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR xy
8. November 2022
Dohoda č. 7/2022 - stredisko Čachtice o zverení služobného motorového vozidla
7/2022 - stredisko Čachtice
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR xy
8. November 2022
Dohoda č. 1/2022 - stredisko Čachtice o zverení dopravného mechanizmu
1/2022 - stredisko Čachtice
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR xy
8. November 2022
Dohoda č. 2/2022 - stredisko Čachtice o zverení dopravného mechanizmu
2/2022 - stredisko Čachtice
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR xy
8. November 2022
Dohoda č. 4/2022 - stredisko Čachtice o zverení dopravného mechanizmu
Dohoda č. 4/2022 - stredisko Čachtice
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR xy
8. November 2022
Dohoda č. 5/2022 - stredisko Čachtice o zverení dopravného mechanizmu
5/2022 - stredisko Čachtice
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR xy
8. November 2022
Dohoda č. 6/2022 - stredisko Čachtice o zverení dopravného mechanizmu
6/2022 - stredisko Čachtice
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR xy
8. November 2022
Dohoda č. 7/2022 - stredisko Čachtice DM o zverení dopravného prostriedku
7/2022 - stredisko Čachtice DM
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR xy
8. November 2022
Dohoda č. 8/2022 - stredisko Čachtice o zverení dopravného mechanizmu
8/2022 - stredisko Čachtice
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR xy
8. November 2022
Dohoda č. 11/2022 - stredisko Čachtice o zverení dopravného mechanizmu
11/2022 - stredisko Čachtice
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR xy
8. November 2022
Dohoda č. 12/2022 - stredisko Čachtice o zverení dopravného mechanizmu
12/2022 - stredisko Čachtice
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR xy
8. November 2022
Dohoda č. 10/2022 - stredisko Čachtice o zverení dopravného mechanizmu
10/2022 - stredisko Čachtice
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR xy
8. November 2022
Dohoda č. 9/2022 - stredisko Čachtice o zverení dopravného mechanizmu
9/2022 - stredisko Čachtice
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR xy
7. November 2022
Kúpna zmluva č. 74/OMaVS/2022
74/OMaVS/2022
349 000,00 € Poľnonákup Tatry, a. s. Správa štátnych hmotných rezerv SR
3. November 2022
Dohoda č. 12/2022-OMaVS o zverení služobného motorového vozidla
č. 12/2022-OMaVS
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR xy
3. November 2022
Dohoda č. 14/2022-OMaVS o zverení služobného motorového vozidla
č. 14/2022-OMaVS
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR xy
3. November 2022
Dohoda č. 5/2022-OMaVS o zverení služobného motorového vozidla
č. 5/2022-OMaVS o zverení služobného motorového vozidla
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR xy
3. November 2022
Dohoda č. 10/2022-OMaVS o zverení služobného motorového vozidla
č.10/2022-OMaVS o zverení služobného motorového vozidla
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR xy
3. November 2022
Dohoda č. 9/2022-OMaVS o zverení služobného motorového vozidla
č. 9/2022-OMaVS o zverení služobného motorového vozidla
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR xy