Centrálny register zmlúv

Slovenská inšpekcia životného prostredia

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Október 2022
Zmluva o poskytovaní služieb na zriadenie a prevádzkovanie mobilných hlasových a dátových služieb č. 114/2022
114/2022
58 896,00 € 02 Slovakia, s.r.o. Slovenská inšpekcia životného prostredia
8. Júl 2016
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 28.6.2005
Dodatok č.1
10 800,00 € A.V.I.S. - International Software Distribution & Service, s.r.o. Slovenská inšpekcia životného prostredia
4. Júl 2019
Zmluva o dielo č.157/2019
157/2019
Doplnená
76 972,46 € A.V.I.S. - International Software Distribution & Service, s.r.o. Slovenská inšpekcia životného prostredia
14. December 2017
Zmluva o poskytovaní webhostingových služieb číslo 2017-29/H29 podľa zákona § 269 zákona č.513/1991 Obchodný zákonník
37/2017
5 908,20 € AlejTech, spol. s r.o. Slovenská inšpekcia životného prostredia
3. September 2013
Kúpna zmluva
20/2013
14 917,92 € ALEX - kovový a školský nábytok,s.r.o. Slovenská inšpekcia životného prostredia
15. Október 2019
Rámcová dohoda č. 243/2019
243/2019
12 592,80 € alfa BASE spol. s r. o. Slovenská inšpekcia životného prostredia
1. Október 2018
Cestovné poistenie a asistenčné služby
6689388418
3,23 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. Slovenská inšpekcia životného prostredia
1. Október 2018
Cestovné poistenie a asistenčné služby
6689381793
4,84 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. Slovenská inšpekcia životného prostredia
4. Október 2018
Cestovné poistenie a asistenčné služby
36/2018
8,07 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. Slovenská inšpekcia životného prostredia
4. Október 2018
Cestovné poistenie a asistenčné služby
37/2018
1,10 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. Slovenská inšpekcia životného prostredia
4. Október 2018
Cestovné poistenie a asistenčné služby
38/2018
1,10 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. Slovenská inšpekcia životného prostredia
4. Október 2018
Cestovné poistenie a asistenčné služby
39/2018
6,46 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. Slovenská inšpekcia životného prostredia
4. Október 2018
Cestovné poistenie a asistenčné služby
40/2018
32,30 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. Slovenská inšpekcia životného prostredia
4. Október 2018
Cestovné poistenie a asistenčné služby
41/2018
1,10 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. Slovenská inšpekcia životného prostredia
4. Október 2018
Cestovné poistenie a asistenčné služby
42/2018
1,10 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. Slovenská inšpekcia životného prostredia
4. Október 2018
Cestovné poistenie a asistenčné služby
43/2018
2,20 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. Slovenská inšpekcia životného prostredia
10. Október 2018
Cestovné poistenie a asistenčné služby
46/2018
20,40 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. Slovenská inšpekcia životného prostredia
10. Október 2018
Cestovné poistenie a asistenčné služby
47/2018
3,40 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. Slovenská inšpekcia životného prostredia
10. Október 2018
Cestovné poistenie a asistenčné služby
35/2018
14,53 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. Slovenská inšpekcia životného prostredia
15. Október 2018
Cestovné poistenie a asistenčné služby
48/2018
5,10 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. Slovenská inšpekcia životného prostredia