Centrálny register zmlúv

Slovenská inšpekcia životného prostredia

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Jún 2024
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
43/2024
0,00 € Ing. Juraj Duchovič Slovenská inšpekcia životného prostredia
5. Jún 2024
Dohoda o zabezpečení a vykonaní odbornej praxe študenta R-3595/2024
42/2024
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene Slovenská inšpekcia životného prostredia
3. Jún 2024
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
40/2024
0,00 € Ing. Tomáš Šepeľa Slovenská inšpekcia životného prostredia
29. Máj 2024
Zmluva o užívaní právneho informačného systému Beck-online
33/2024
5 587,20 € Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., organizačná zložka Slovenská inšpekcia životného prostredia
16. Máj 2024
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
34/2024
0,00 € Mgr. Ľuboš Magerčiak Slovenská inšpekcia životného prostredia
16. Máj 2024
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
37/2024
0,00 € Ing. Marcela Holzknechtová Slovenská inšpekcia životného prostredia
16. Máj 2024
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
41/2024
0,00 € Mgr. Robert Šimonič Slovenská inšpekcia životného prostredia
9. Máj 2024
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
35/2024
0,00 € Ing. Matúš Kysacký Slovenská inšpekcia životného prostredia
10. Apríl 2024
ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY, DISTRIBÚCII ELEKTRINY A PREVZATIA ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU
24/2024
Doplnená
18 333,05 € Východoslovenská energetika a.s. Slovenská inšpekcia životného prostredia
17. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o umiestnení, prevádzkovaní technického vybavenia a zapojení úradu do centrálneho systému evidencie poplatkov
28/2024
0,00 € Slovenská pošta, a.s. Slovenská inšpekcia životného prostredia
26. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby
5/2024
18 645,00 € N.S.M. Security s.r.o. Slovenská inšpekcia životného prostredia
26. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb
12/2024
65 148,00 € SLOVCLEAN a.s Slovenská inšpekcia životného prostredia
18. Marec 2024
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
20/2024
0,00 € RNDr. Katarína Pavlíková Slovenská inšpekcia životného prostredia
18. Marec 2024
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
21/2024
0,00 € Mgr. Tatiana Trubenová Slovenská inšpekcia životného prostredia
15. Marec 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
16/2024
0,00 € Castor & Pollux, s.r.o. Slovenská inšpekcia životného prostredia
15. Marec 2024
Rámcová dohoda na dodanie tovaru č.3/2024 Pracovná obuv
3/2024
54 000,00 € OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o. Slovenská inšpekcia životného prostredia
12. Marec 2024
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
22/2024
0,00 € Peter Kovár Slovenská inšpekcia životného prostredia
11. Marec 2024
Kúpna zmluva č. 17/2024
17/2024
61 731,48 € 3gon Slovakia, s.r.o. Slovenská inšpekcia životného prostredia
27. Február 2024
Rámcová dohoda
4/2024
64 020,00 € TOWDY s.r.o. Slovenská inšpekcia životného prostredia
1. Február 2024
Dohoda o používaní referentského motorového (a prípojného) vozidla
1/2024
0,00 € Mgr. Andrej Kalčok Slovenská inšpekcia životného prostredia