Centrálny register zmlúv

Slovenská správa ciest

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. November 2012
Kúpna zmluva
2110 /6453/2012
171,28 € Bc. Zuzana Krajčová Slovenská správa ciest
27. Máj 2014
Kúpna zmluva MPV FO - 717/6453/2014
717/6453/2014
628,26 € Dobiaš Roland Slovenská správa ciest, Bratislava
14. August 2013
Kúpna zmluva MPV FO - 11632/6353/2013
1749/2013
1 612,21 € Hudáková Marta Slovenská správa ciest, Bratislava
26. Marec 2015
Nájomná zmluva MPV do jedného roka FO - 316/6453/2015
316/6453/2015
7,45 € Jurgová Michaela Slovenská správa ciest, Bratislava
20. August 2013
Kúpna zmluva MPV FO - 11635/6353/2013
1752/2013
229,74 € Jurkovská Paulína Slovenská správa ciest, Bratislava
11. Február 2019
Kúpna zmluva MPV FO ()
2408/6353/2018
2 632,99 € Kušnír Kamil rod. Kušnír Slovenská správa ciest, Bratislava
27. August 2013
Kúpna zmluva MPV FO - 11638/6353/2013
1755/6353/2013
233,45 € Kyšeľová Agnesa Slovenská správa ciest, Bratislava
6. December 2012
Kúpna zmluva MPV podielový spoluvlastník FO - 11950/6353/2012
2200/2012
10 175,97 € Mgr. Gajdár Eduard Slovenská správa ciest a.s., Bratislava
20. August 2013
Kúpna zmluva MPV FO - 11649/6353/2013
1768/2013
147,91 € Pružinský Peter Slovenská správa ciest, Bratislava
21. August 2013
Kúpna zmluva MPV FO - 11652/6353/2013
1773/2013
492,14 € Romaňáková Helena Slovenská správa ciest, Bratislava
27. August 2013
Kúpna zmluva MPV FO - 11675/6353/2013
1801/6353/2013
1 625,04 € Ružbarský František Slovenská správa ciest, Bratislava
20. August 2013
Kúpna zmluva MPV FO - 11676/6353/2013
1802/2013
233,45 € Šipková Helena Slovenská správa ciest, Bratislava
30. September 2015
Zvislé dopravné značenie na cestách I.triedy v správe SSC IVSC Košice
1040/6370/2015
Doplnená
1 199 947,10 € "Združenie PT-ZDZ"; hlavný člen PLUTKO, s.r.o. Slovenská správa ciest, Bratislava
23. Apríl 2015
Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I.tried v Prešovskom kraji
383/6300/2015
Doplnená
10 403 027,99 € "Združenie SBO Prešovský kraj "zastúpené Doprastav, a.s. Slovenská správa ciest, Bratislava
14. Jún 2011
Dodatok č. 1 k ZoD Obnova VDZ ciest I. triedy v správe SSC Bratislava - časť č. 1
702/2010-1
2 496 391,09 € 1. VDZ Slovenská správa ciest
3. Február 2011
Kúpna zmluva
23/6153/2011
4 320,43 € A. J. Slovenská správa ciest
3. Február 2011
Nájomná zmluva
21/6153/2011
11,52 € A. J. Slovenská správa ciest
3. Február 2011
Nájomná zmluva
22/6153/2011
243,33 € A. J. Slovenská správa ciest
8. Jún 2021
Zmluva o zriadení vecného bremena MPV - 811/6453/2021
811/6453/2021
54,10 € AAAKRBY BACARD, s.r.o.Bc. Andrea Hamajová, konateľ Slovenská správa ciest, Bratislava
23. Marec 2011
Kúpna zmluva
18/2011
668,54 € AB Slovenská správa ciest