Centrálny register zmlúv

Slovenská správa ciest

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Júl 2024
Nájomná zmluva MPV viac ako 1 rok PO - 10529/6353/2024
732/6353/NZ-2024
5 261,62 € FILMOSA SK s. r. o. Slovenská správa ciest, Bratislava
17. Júl 2024
Výmena mostných záverov a oprava ložiska hraničného mosta M3602 na ceste I/13 v Medveďove
1228/6170/2024
206 652,25 € AQUA-VITA spol. s r.o. Slovenská správa ciest, Bratislava
17. Júl 2024
Oprava porúch a prepadov na moste M5154 na ceste I/35, križ. R1, Dolná Streda
1229/6170/2024
210 281,33 € Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. Slovenská správa ciest, Bratislava
17. Júl 2024
Stavebné práce na stavbe I/75 Šaľa - obchvat
1256/6160/2024
94 559 983,00 € HOCHTIEF SK, s.r.o. BA Slovenská správa ciest, Bratislava
17. Júl 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny pre odberateľa elektriny mimo domácnosti
1257/5220/2024
0,00 € ZSE Energia Slovenská správa ciest
16. Júl 2024
I/72 Hnúšťa - Modernizácia vybraných úsekov ciest I.tr. v BB kraji 2. etapa
308/6251/2024
14 114,00 € Mesto Hnúšťa Slovenská správa ciest, Bratislava
16. Júl 2024
I/71 Šiatorská Bukoinka-most ev.č.71-007 - Dohoda o preložke telekomunikačného vedenia
105/6251/2024
0,00 € Slovak Telekom Slovenská správa ciest, Bratislava
15. Júl 2024
migrácia dát z info systému Používateľa do info systému Centrálneho ekonomického systému (CES)
1243/1100/2024
0,00 € Ministerstvo financií Slovenskej republiky Slovenská správa ciest, Bratislava
15. Júl 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena k.ú. Jablonica
291/6170/2024
165,00 € Slovenská správa ciest, Bratislava Best Deal Slovakia s.r.o.
15. Júl 2024
Dohoda o používaní referentských vozidiel Ing. Edita Roháľová PhD.
1240/6342/2024
0,00 € Roháľová Edita Ing. PhD. - SSC IVSC Košice - 6300 Slovenská správa ciest, Bratislava
10. Júl 2024
Veľkoplošné opravy ciest I. triedy v správe SSC , časť I. - Cesta I/63 Zlatná na Ostrove – Nová Stráž
1227/5120/2024
2 044 430,44 € Združenie Západ DOPRASTAV- EUROVIA Doprastav, a.s. vedúci člen, EUROVIA SK a.s. člen Slovenská správa ciest, Bratislava
10. Júl 2024
Nájomná zmluva MPV viac ako 1 rok FO ()
47/2245/6253/2024
19,38 € Šoková Soňa Slovenská správa ciest, Bratislava
10. Júl 2024
Nájomná zmluva MPV viac ako 1 rok FO ()
397/6353/NZ-2024
5,25 € Viera Štafuriková rod. Štefanovová Slovenská správa ciest, Bratislava
10. Júl 2024
Nájomná zmluva MPV viac ako 1 rok FO ()
355/6353/NZ-2024
5,25 € Mikuláš Bereščák rod. Bereščák Slovenská správa ciest, Bratislava
10. Júl 2024
Nájomná zmluva MPV viac ako 1 rok FO ()
395/6353/NZ-2024
2,33 € Michal Ševcov Slovenská správa ciest, Bratislava
10. Júl 2024
Nájomná zmluva MPV viac ako 1 rok FO ()
402/6353/NZ-2024
10,50 € Michal Tomčík rod. Tomčík Slovenská správa ciest, Bratislava
10. Júl 2024
Nájomná zmluva MPV viac ako 1 rok FO ()
365/6353/NZ-2024
10,50 € Peter Hrabčák rod. Hrabčák Slovenská správa ciest, Bratislava
10. Júl 2024
Nájomná zmluva MPV viac ako 1 rok FO ()
373/6353/NZ-2024
10,50 € Miroslav Mihalov rod. Mihalov Slovenská správa ciest, Bratislava
10. Júl 2024
Nájomná zmluva MPV viac ako 1 rok FO ()
361/6353/NZ-2024
2,19 € Ľubomír Hanuščák rod. Hanuščák Slovenská správa ciest, Bratislava
10. Júl 2024
Zmluva o BZ, vyvolaná investícia D3 Žilina - KNM
1216/6471/2024
0,00 € Národná diaľničná spoločnosť Slovenská správa ciest, Bratislava