Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CP-PO_ZM_CPPO-OMP-2024-001416-007_2024
25 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Ing. Tomáš Novotný
22. Marec 2024
Zmluva o ubytovaní č. 41/MP-2024
CPPO_ZM_41-MP-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Ing. Tomáš Novotný
22. Marec 2024
Kúpna zmluva č. 147/MP-2023
CPPO_ZM_147-MP-2023_2024
8 700,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Mgr. Pavol Lojek a Ing. Monika Lojeková
22. Marec 2024
Zmluva o podružnom odbere elektrickej energie a o platbách za podružný odber elektrickej energie č. 40/MP-2024
CPPO_ZM_40-MP-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Mesto Poprad
20. Marec 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-PO_ZM_KRPZ-PO-KDI2-21-006-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (KR PZ Prešov) Radovan Giňovský
20. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CO-PO_ZM_CPPO-OMP-2024/001445-007_2024
17 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Mgr. Peter Putnocký
18. Marec 2024
Dohoda o náhrade škody
KRPZ-PO_ZM_ORPZ-SL-VO-1-002-2024-Š_2024
1 999,00 € Dávid Kunák Ministerstvo vnútra SR (KRPZ-PO)
8. Marec 2024
Dohoda o spolupráci pri zabezpečení bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky počas prepravy nadrozmerného nákladu, nadmerného alebo nedeliteľného nákladu
KRPZ-PO_ZM_KRPZ-PO-VO2-23-006-2024-PR_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (KR PZ Prešov) RUMIK, s.r.o.,
7. Marec 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
PPZ_ZM_PPZ-HCP-PO12-2024-009772-006_2024
0,00 € Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície Prešov Miroslav Kucer
7. Marec 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
PPZ_ZM_PPZ-HCP-PO12-2024-009773-006_2024
0,00 € Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície Prešov Jozef Bliščák
7. Marec 2024
Zmluva o nájme nehnuteľností č. 168/MP-2023
CPPO_ZM_168-MP-2023_2024
0,00 € Letisko Poprad – Tatry, a. s. Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)
6. Marec 2024
Kúpna zmluva č. 122/MP-2023
CPPO_ZM_122-MP-2023_2024
15 805,64 € Mesto Kežmarok Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)
5. Marec 2024
Zmluva o výpožičke č. 33/MP-2024
CPPO_ZM_33-MP-2024_2024
0,00 € Mgr. Štefan Leščák Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)
5. Marec 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-PO_ZM_ORPZ-PO-OPP5-54-002-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (KRPZ-PO) Samuel Miško
5. Marec 2024
Zmluva o krátkodobom nájme strelnice č. 23/MP-2024
CPPO_ZM_23-MP-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Podtatranská okresná organizácia SPZ
5. Marec 2024
Zmluva o krátkodobom nájme strelnice č. 24/MP-2024
CPPO_ZM_24-MP-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Strelecký klub DVC - TATRY
5. Marec 2024
Zmluva o krátkodobom nájme strelnice č. 25/MP-2024
CPPO_ZM_25-MP-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) GRUPP 5B s.r.o.
5. Marec 2024
Zmluva o krátkodobom nájme strelnice č. 22/MP-2024
CPPO_ZM_22-MP-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Klub športovej streľby SNIPERS
29. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 646/65/48
CPPO-D01_646-65-48_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Spoločnosť Joga v dennom živote, pobočka Poprad
28. Február 2024
Zmluva o spolupráci
KRPZ-PO_ZM_KRPZ-PO-VO2-21-005 -PR_2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (KRPZ-PO) Special Transport euroExpress, s.r.o.