Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. August 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-PO_ZM_KRPZ-PO-KDI10-43-017-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (KRPZ-PO) Vladimír Bachleda
24. August 2023
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
CPPO_ZM_107-MP-2023_2023
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov)
24. August 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-PO_ZM_ORPZ-PO-OPP4-147-001-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (KRPZ-PO) Marcela Siksová
24. August 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-PO_ZM_KRPZ-PO-KDI2-29-016-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (KRPZ-PO) Radovan Giňovský
24. August 2023
Zmluva o poskytnutí služby
KRPZ-PO_ZM_KRPZ-PO-VO2-78-013-PR_2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (KR PZ-PO) Cyklomaratón Prešov
23. August 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o výpožičke č. 01/2010/OE
CPPO_D01_01-2010-OE_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Dobrovoľná požiarna ochrana SR
23. August 2023
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
ZBH7-101-007/2023
37,40 € Ministerstvo vnútra SR (ZBHaZZ v Humennom) Ing. Ľubica Myšľanová
23. August 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 99/MP-2023
CPPO_ZM_99-MP-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Slovenská komora zubných lekárov, Regionálna komora Prešov
22. August 2023
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO_ZM_OMP-2023-002251-007_2023
15 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Ing. Pavol Michalenko
22. August 2023
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO_ZM_OMP-2023-002268-007_2023
26 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Mgr. Oliver Neupauer
22. August 2023
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO_ZM_OMP-2023-002159-007_2023
26 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Mgr. Jaroslav Trulík
21. August 2023
Dohoda o náhrade škody
KRPZ-PO_ZM_ORPZ-PP-VO-25-009-2023-ŠK_2023
2 828,00 € Libor Vošček Ministerstvo vnútra SR (KRPZ-PO)
18. August 2023
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO-OMP-2023/002238-007_2023
48 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Mgr. Iveta Tomasová
18. August 2023
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO_ZM_OMP-2023-002307-007_2023
8 500,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Mgr. Monika Vargová
18. August 2023
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO_ZM_OMP-2023-002214-007_2023
26 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Mgr. Dávid Pálfi
18. August 2023
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO_ZM_OMP-2023-002189-007_2023
48 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Ladislav Bašta
18. August 2023
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO_ZM_OMP-2023-002125-007_2023
15 000,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Ing. Peter Hitrik
18. August 2023
Kúpna zmluva č. 92/MP-2023
CPPO_ZM_92-MP-2023_2023
610,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Obec Veľká Franková
16. August 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke psa pre potreby Policajného zboru
KRPZ-PO_ZM_ KRPZ-PO-OPP-132-016-2015 _2015
0,00 € Peter Tyč Ministerstvo vnútra SR (KR PZ Prešov)
16. August 2023
Dohoda podielových spoluvlastníkov o rekonštrukcii elektrorozvodne
CPPO_ZM_88-ON-2021_2023
31 200,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) SR – Finančné riaditeľstvo SR