Centrálny register zmlúv

Športové centrum polície

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Február 2020
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-6-32-2020_2020
0,00 € Diana Beniková Športové centrum polície
5. Január 2021
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-4-1-2021_2021
0,00 € Diana Beniková Športové centrum polície
20. December 2021
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-4-67-2021_2022
0,00 € Diana Beniková Športové centrum polície
20. August 2018
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-103-14-2018_2018
0,00 € Diana Marková Športové centrum polície
8. August 2019
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-2-35-2019_2019
0,00 € Diana Marková Športové centrum polície
8. Január 2020
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-6-2-2020_2020
0,00 € Diana Marková Športové centrum polície
7. Január 2021
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-4-19-2021_2021
0,00 € Diana Marková Športové centrum polície
21. December 2021
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-4-81-2021_2022
0,00 € Diana Marková Športové centrum polície
13. Október 2022
Zmluva o dielo
SCP_ZM_SCP-70-2022_2022
39 685,20 € DIGGERS, s.r.o. Športové centrum polície
18. November 2015
Zmluva o podnájme hangáru č. H.1
SCP_ZM_SCP-135-2015_2016
0,00 € Divoká voda, s.r.o. Športové centrum polície
31. Marec 2017
Zmluva o podnájme hangáru č. H.1
SCP_ZM_SCP-37-2017_2017
3 300,00 € Divoká voda, s.r.o. Športové centrum polície
19. December 2017
Zmluva o podnájme hangáru č. H.1
SCP_ZM_SCP-117-2017_2018
15 300,00 € Divoká voda, s.r.o. Športové centrum polície
9. December 2019
Zmluva o podnájme hangáru č. H.1
SCP_ZM_SCP-128-2019_2020
13 400,00 € Divoká voda, s.r.o. Športové centrum polície
15. December 2021
Zmluva o podnájme Hangáru č. H.1
SCP_ZM_SCP-98-2021_2022
Doplnená
16 080,00 € Divoká voda, s.r.o. Športové centrum polície
5. Október 2016
Zmluva o prenájme športových zariadení
SCP_ZM_DŠ012016-17_2016
0,00 € DOM ŠPORTU s.r.o. Športové centrum polície
11. August 2015
Zmluva o prenájme športových zariadení
SCP_ZM_DŠ01-2015-16_2015
Doplnená
0,00 € DOM ŠPORTU, s.r.o. Športové centrum polície
15. November 2019
Zmluva č. DŠ10/2019-20 o prenájme športových zariadení
SCP_ZM_SCP-116-2019_2019
5 346,00 € DOM ŠPORTU, s.r.o. Športové centrum polície
29. September 2020
Zmluva č. DŠ19/2020-21 o prenájme športových zariadení
SCP_ZM_DŠ19-2020-21_2020
11 223,00 € DOM ŠPORTU, s.r.o. Športové centrum polície
29. September 2022
Zmluva č. DŠ19/2022 o prenájme športových zariadení
SCP_ZM_DŠ19-2022_2022
11 979,30 € DOM ŠPORTU, s.r.o. Športové centrum polície
20. August 2018
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-103-15-2018_2018
0,00 € Dominik Krčmár Športové centrum polície