Centrálny register zmlúv

Športové centrum polície

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Marec 2023
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu č. SE-OD1-2023/003201-004
SCP_ZM_SE-OD1-2023/003201-004_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Športové centrum polície
28. Február 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-6-46-2023_2023
0,00 € Lukáš Filip Športové centrum polície
23. Február 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-6-40-2023_2023
0,00 € Marek Copák Športové centrum polície
23. Február 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-6-41-2023_2023
0,00 € Ján Fabo Športové centrum polície
23. Február 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-6-42-2023_2023
0,00 € Jana Ďuriš Hyblerová Športové centrum polície
23. Február 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-6-43-2023_2023
0,00 € Alexander Fabo Športové centrum polície
23. Február 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-6-44-2023_2023
0,00 € Marco Mohyla Športové centrum polície
23. Február 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-6-45-2023_2023
0,00 € Nikola Molnárová Športové centrum polície
22. Február 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-6-34-2023_2023
0,00 € Lucia Kopčanová Športové centrum polície
22. Február 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-6-35-2023_2023
0,00 € Michal Slamka Športové centrum polície
22. Február 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-6-36-2023_2023
0,00 € Vladimír Slamka Športové centrum polície
22. Február 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-6-37-2023_2023
0,00 € Zuzana Rehák Štefečeková Športové centrum polície
22. Február 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-6-38-2023_2023
0,00 € Adam Botek Športové centrum polície
22. Február 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-6-39-2023_2023
0,00 € Daniel Hruška Športové centrum polície
20. Február 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-6-28-2023_2023
0,00 € Viera Dancáková Fodorová Športové centrum polície
20. Február 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-6-29-2023_2023
0,00 € Pavol Kopp Športové centrum polície
20. Február 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-6-30-2023_2023
0,00 € Marián Kovačócy Športové centrum polície
20. Február 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-6-31-2023_2023
0,00 € Sebastián Sulka Športové centrum polície
20. Február 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-6-32-2023_2023
0,00 € Emanuela Luknárová Športové centrum polície
20. Február 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-6-33-2023_2023
0,00 € Patrik Gajarský Športové centrum polície