Centrálny register zmlúv

Športové centrum polície

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. August 2023
Zmluva o výpožičke
SCP_ZM_SCP-124-2023_2023
0,00 € Centrum podpory Bratislava Športové centrum polície
17. Júl 2023
Zmluva o prenájme ľadovej plochy s príslušenstvom Zimného štadióna Vladimíra Dzurillu a prístavby č. 24/2023-2024/ZSVDZ
SCP_ZM_24/2023-2024/ZSVDZ_2023
0,00 € Ružinovský športový klub, p.o. Športové centrum polície
17. Júl 2023
Zmluva o prenájme ľadovej plochy s príslušenstvom Zimného štadióna Vladimíra Dzurillu a prístavby č. 26/2023-2024/ZSVDZ
SCP_ZM_26/2023-2024/ZSVDZ_2023
0,00 € Ružinovský športový klub, p.o. Športové centrum polície
19. Júl 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-93-2023_2023
0,00 € Jozef Ninis Športové centrum polície
17. Júl 2023
Dohoda o splátkach
SCP_ZM_SCP-80-2023_2023
3 729,42 € Samuel Jaroš Športové centrum polície
7. Júl 2023
Hromadná licenčná zmluva
SCP_ZM_SCP-84-2023_2023
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Športové centrum polície
29. Jún 2023
Zmluva o dielo
SCP_ZM_SCP-81-2023_2023
49 832,40 € DIGGERS s.r.o. Športové centrum polície
13. Jún 2023
Kúpna zmluva
SCP_ZM_239033_2023
98 990,00 € KOMA SLOVAKIA s.r.o. Športové centrum polície
1. Jún 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
SCP_D01_SCP-74-2023_2023
926,16 € Slovak Telekom, a.s. Športové centrum polície
31. Máj 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
SCP_D01_SCP-73-2023_2023
333,60 € Slovak Telekom, a.s. Športové centrum polície
31. Máj 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
SCP_D01_SCP-72-2023_2023
333,60 € Slovak Telekom, a.s. Športové centrum polície
19. Máj 2023
Zmluva o spolupráci č. B2B02/2023 pri zabezpečení laboratórnej diagnostiky
SCP_ZM_B2B02/2023_2023
0,00 € Medirex, a.s. Športové centrum polície
19. Máj 2023
Zmluva o výpožičke
SCP_ZM_SCP-69-2023_2023
0,00 € Slovenský strelecký zväz, o. z. Športové centrum polície
16. Máj 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-6-53-2023_2023
0,00 € Filip Praj Športové centrum polície
18. Apríl 2023
Návrh poistnej zmluvy na diaľku "Havarijné poistenie motorových vozidiel - auto komplet"
SCP_ZM_5729237185_2023
1 358,33 € Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Športové centrum polície
13. Apríl 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-6-51-2023_2023
0,00 € Adrián Drobný Športové centrum polície
13. Apríl 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SP-6-52-2023_2023
0,00 € Pavol Kopp Športové centrum polície
28. Marec 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-6-50-2023_2023
0,00 € Ján Fabo Športové centrum polície
23. Marec 2023
Kúpna zmluva č. ŠCP-47/2023 o predaji pohonných hmôt prostredníctvom Palivových kariet
SCP_ZM_SCP-47-2023_2023
0,00 € Slovnaft, a.s. Športové centrum polície
23. Marec 2023
Kúpna zmluva č. ŠCP-48/2023 o predaji pohonných hmôt prostredníctvom Palivových kariet
SCP_ZM_SCP-48-2023_2023
0,00 € Slovnaft, a.s. Športové centrum polície