Centrálny register zmlúv

Športové centrum polície

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. August 2016
Zmluva o poskytovaní ubytovacích služieb
SCP_ZM_SCP-70-2016_2016
0,00 € Centrum účelových zariadení, stredisko Inštitút pre verejnú správu Športové centrum polície
23. Január 2023
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-6-26-2023_2023
0,00 € Copák Marek Športové centrum polície
25. November 2020
Zmluva o dielo
SCP_ZM_SCP-108-2020_2020
16 514,40 € Csepell - Stav s.r.o. Športové centrum polície
7. Január 2021
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-4-9-2021_2021
0,00 € Daniel Hruška Športové centrum polície
20. December 2021
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-4-76-2021_2022
0,00 € Daniel Hruška Športové centrum polície
3. September 2018
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-103-40-2018_2018
0,00 € Daniela Demjén Pešková Športové centrum polície
29. Júl 2019
Dohoda o použití súkromného vozidla
SCP_ZM_SCP-2-14-2019_2019
0,00 € Daniela Demjén Pešková Športové centrum polície
3. Marec 2020
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-6-39-2020_2020
0,00 € Daniela Demjén Pešková Športové centrum polície
8. Január 2021
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-4-24-2021_2021
0,00 € Daniela Demjén Pešková Športové centrum polície
21. December 2021
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-4-84-2021_2022
0,00 € Daniela Demjén Pešková Športové centrum polície
13. Júl 2022
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-5-16-2022_2022
0,00 € Daniela Demjén Pešková Športové centrum polície
15. Máj 2019
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-2-8-2019_2019
0,00 € Danka Barteková Športové centrum polície
5. Január 2021
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-4-2021_2021
0,00 € Danka Barteková Športové centrum polície
24. August 2018
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-103-19-2018_2018
0,00 € Denis Červenka Športové centrum polície
21. November 2018
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
Dohoda o použití súkr.mot.vozidla č. SCP_ZM_SCP-103-57-2018_2018
0,00 € Denis Červenka Športové centrum polície
29. Júl 2019
Dohoda o použití súkromného vozidla
SCP_ZM_SCP-2-15-2019_2019
0,00 € Denis Červenka Športové centrum polície
14. Február 2020
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-6-33-2020_2020
0,00 € Denis Červenka Športové centrum polície
5. Január 2021
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-4-4-2021_2021
0,00 € Denis Červenka Športové centrum polície
27. August 2018
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SCP_ZM_SCP-103-20-2018_2018
0,00 € Diana Beníková Športové centrum polície
29. Júl 2019
Dohoda o použití súkromného vozidla
SCP_ZM_SCP-2-18-2019_2019
0,00 € Diana Beniková Športové centrum polície