Centrálny register zmlúv

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Jún 2023
Zmluva o dielo č. UPJŠ – 299/2023 - Maliarske a natieračské práce pre ŠDaJ UPJŠ v Košiciach, ČASŤ č.2: Študentské domovy Popradská 76 a Študentské domovy Popradská 66
UPJŠ - 299/2023
38 432,12 € Miroslav Matej Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
20. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2022/2023, č. zmluvy 131/2022/2023
UPJŠ - Erasmus 222/2023
1 235,00 € doc. RNDr. Miroslav Almáši, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
20. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2022/2023, č. zmluvy 133/2022/2023
UPJŠ - Erasmus 223/2023
1 235,00 € Mgr. Nikolas Király, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
20. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu na akademický rok 2022/2023, č. zmluvy 19/2022/2023
UPJŠ - Erasmus 224/2023
945,00 € JUDr. Oliver Buhala, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
20. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2022/2023, č. zmluvy 124/2022/2023
UPJŠ - Erasmus 225/2023
995,00 € Ing. Ivana Borysová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
20. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2022/2023, č. zmluvy 128/2022/2023
UPJŠ - Erasmus 226/2023
995,00 € Mgr. Jaroslava Kopčáková, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
20. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2022/2023, č. zmluvy 125/2022/2023
UPJŠ - Erasmus 227/2023
995,00 € doc. Mgr. Zuzana Dankulincová, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
20. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2022/2023, č. zmluvy 127/2022/2023
UPJŠ - Erasmus 228/2023
995,00 € Mgr. Daniela Husárová, PhD. et PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
20. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2022/2023, č. zmluvy 165/2022/2023
UPJŠ - Erasmus 229/2023
840,00 € Mgr. Jana Fodorová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16. Jún 2023
ZMLUVA O PREVODE PRÁVA NA RIEŠENIE
UPJŠ - 296/2023
0,00 € RNDr. Veronika Džupponová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž na akademický rok 2022/2023 číslo zmluvy 56/2022/2023
UPJŠ - Erasmus 190/2023
420,00 € Laura Bittó Urbanová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž na akademický rok 2022/2023 číslo zmluvy 72/2022/2023
UPJŠ - Erasmus 191/2023
840,00 € Shoshana Chovan Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž na akademický rok 2022/2023 číslo zmluvy 73/2022/2023
UPJŠ - Erasmus 192/2023
680,00 € Viktória Pevná Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2022/2023, č. zmluvy 176/2022/2023
UPJŠ - Erasmus 193/2023
915,00 € Ing. Viera Pavlíková Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2022/2023, č. zmluvy 129/2022/2023
UPJŠ - Erasmus 194/2023
1 265,00 € RNDr. Martina Šemeláková, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2022/2023, č. zmluvy 110/2022/2023
UPJŠ - Erasmus 195/2023
1 055,00 € RNDr. Alena Gessert, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2022/2023, č. zmluvy 155/2022/2023
UPJŠ - Erasmus 196/2023
995,00 € Bc. Emília Gajdošová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2022/2023, č. zmluvy 194/2022/2023
UPJŠ - Erasmus 197/2023
905,00 € RNDr. Emília Vojtová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2022/2023, č. zmluvy 170/2022/2023
UPJŠ - Erasmus 198/2023
840,00 € PhDr. Renáta Suchanová, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2022/2023, č. zmluvy 169/2022/2023
UPJŠ - Erasmus 199/2023
840,00 € PhDr. Mária Sováriová Soósová, PhD., univer.docent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach