Centrálny register zmlúv

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Február 2024
Erasmus+ Agreement on Providing Financial Support for Staff Mobility for Teaching/Training Agreement No. 1/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 7/2024
1 190,00 € Valerii Rudenko Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
6. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž na akademický rok 2023/2024 číslo zmluvy 27/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 8/2024
840,00 € Petra Levická Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
5. Február 2024
Kúpna zmluva - DNS IKT 34 – 1. časť – PC, monitory, AiO
UPJŠ - 21/2024
1 416,00 € Henrich Sonnenschein - ITSK Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
5. Február 2024
Rámcová dohoda č. UPJŠ – 26/2024 - Regeneračno – rehabilitačné pobyty
UPJŠ - 26/2024
146 940,00 € KÚPELE NOVÝ SMOKOVEC, a. s. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
5. Február 2024
Agreement on the distribution of funds - received from NATO - Project: Ferromagnetic Insulator Systems with Improved Magneto-transport Properties for Spintronic Devices Ref. SPS G6131
UPJŠ - 27/2024
131 000,00 € Sumy State University Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
2. Február 2024
Zmluva o poskytovaní odborných služieb - správa prístupového a dochádzkového systému a implementácia nových funkcionalít do prístupového a dochádzkového systému
UPJŠ - 24/2024
36 000,00 € BELSOFT, s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
2. Február 2024
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 93/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 5/2024
1 300,00 € Mgr. Maroš Melichárek, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
2. Február 2024
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 81/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 6/2024
1 075,00 € Mgr. Daniela Husárová, PhD. et PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
1. Február 2024
KÚPNA ZMLUVA - DNS IKT 34 – 2. časť – sieťové prepínače – licencia
UPJŠ - 19/2024
24 600,00 € Aricoma Systems s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
1. Február 2024
Kúpna zmluva - DNS IKT 34 – 3. časť – softvéry a licencie
UPJŠ - 20/2024
2 502,00 € Zero Košice spol. s r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
1. Február 2024
Komisionárska zmluva
UPJŠ - 22/2024
0,00 € B.B. klinika s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
31. Január 2024
Nájomná zmluva - prenájom nebytových priestorov - umiestnenie a prevádzkovanie VTA
UPJŠ - 18/2024
2 000,00 € Coca–Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. – organizačná zložka Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
26. Január 2024
Zmluva o zriadení špecializovaného výučbového zariadenia a praktickej výučbe študentov verejnej vysokej školy
UPJŠ - 11/2024
0,00 € Národná transfúzna služba SR Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Pracovisko: Lekárska fakulta
26. Január 2024
Zmluva o reklame č. UPJŠ - 12/2024 - XII. Reprezentačný bál UPJŠ
UPJŠ - 12/2024
2 500,00 € ULTRAMED s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
26. Január 2024
Dohoda o zverení služobného motorového (referentského) vozidla zamestnancovi UPJŠ v Košiciac
UPJŠ - 13/2024
0,00 € Ing. Ivan Pezlar DBA, MBA Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
22. Január 2024
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 80/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 508/2023
1 075,00 € doc. Mgr. Zuzana Dankulincová, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
22. Január 2024
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 73/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 509/2023
1 075,00 € doc. PhDr. Kristína Bosáková, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
22. Január 2024
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 82/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 510/2023
1 075,00 € PhDr. Ivana Skoumalová, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
22. Január 2024
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 77/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 511/2023
1 075,00 € Mgr. Jaroslava Kopčáková, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
22. Január 2024
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 78/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 512/2023
1 075,00 € Mgr. Daniela Fiľakovská, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach