Centrálny register zmlúv

Trnavská univerzita so sídlom v Trnave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Marec 2024
Zmluva o ubytovaní č. TvU-2024-ŠD-924
TvU-2024-ŠD-924
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Mrázová Martina
18. Marec 2024
Zmluva o ubytovaní č. TvU-2024-ŠD-1124
TvU-2024-ŠD-1124
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Dávidová Tamara
18. Marec 2024
Zmluva o ubytovaní č. TvU-2024-ŠD-1224
TvU-2024-ŠD-1224
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Jendrušáková Kristína
18. Marec 2024
Zmluva o ubytovaní č. TvU-2024-ŠD-124023
TvU-2024-ŠD-124023
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Kopanicová Sára
14. Marec 2024
Zmluva o vykonaní auditu kybernetickej bezpečnosti
TvU_2024_Re_24
3 600,00 € Beluga, s.r.o. Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
14. Marec 2024
Use/Publication License
TvU_2024_FF_05
43,00 € The Hungarian National Museum Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
12. Marec 2024
Kúpna zmluva
TvU_2024_Re_23
6 120,00 € Backbone, s.r.o Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
8. Marec 2024
Zmluva o spolupráci a zabezpečení odbornej pedagogickej praxe pre študentov Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave
TvU_2024_PdF_13
7,56 € Spojená škola Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
7. Marec 2024
Autorská zmluva o vytvorení diela a udelení súhlasu na jeho použitie (Licenčná zmluva) č. 2/004/2024
TvU_2024_PdF_10
200,00 € prof. PhDr. Lívia Adamová, PhD. Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
7. Marec 2024
Autorská zmluva o vytvorení diela a udelení súhlasu na jeho použitie (Licenčná zmluva) č. 2/006/2024
TvU_2024_PdF_11
600,00 € Mgr. Ing. Roman Horváth, PhD. Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
7. Marec 2024
Autorská zmluva o vytvorení diela a udelení súhlasu na jeho použitie (Licenčná zmluva) č. 2/005/2024
TvU_2024_PdF_12
200,00 € doc. PaedDr. Rastislav Metruk, PhD. Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
7. Marec 2024
Autorská zmluva o vytvorení diela a udelení súhlasu na jeho použitie (Licenčná zmluva) č. 01/1/2024
TvU_2024_TF_01
250,00 € Mgr. Lukáš Dirga, PhD. Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
6. Marec 2024
Autorská zmluva o vytvorení diela a udelení súhlasu na jeho použitie (Licenčná zmluva)
TvU_2024_Re_22
60,00 € Mgr. Petra Jaššáková Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
29. Február 2024
Kúpna zmluva
TvU_2024_Re_21
8 500,55 € MICROCOMP-Computersystem s.r.o Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
29. Február 2024
Zmluva o dielo
TvU_2024_PF_01
1 670,00 € Bc. Mgr. Martin Bulla, PhD. Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
27. Február 2024
Autorská zmluva o vytvorení diela a udelení súhlasu na jeho použitie (Licenčná zmluva) č. 2/003/2024
TvU_2024_PdF_07
75,00 € doc. PaedDr. Jana Javorčíková, PhD. Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
22. Február 2024
Zamestnávateľská zmluva
TvU_2024_Re_20
0,00 € Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
20. Február 2024
Autorská zmluva o vytvorení diela a udelení súhlasu na jeho použitie (Licenčná zmluva)
TvU_2024_FZSP_05
6 000,00 € Hana Kotlandová Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
15. Február 2024
Zmluva o spolupráci a zabezpečení odbornej praxe pre študentov č. 23-2024
TvU_2024_PdF_06
0,00 € Bratislavské kultúrne a informačné centrum Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
13. Február 2024
Nájomná zmluva
TvU_2024_PdF_05
1 653,75 € Základná škola s materskou školou Trnavská univerzita so sídlom v Trnave