Centrálny register zmlúv

Trnavská univerzita so sídlom v Trnave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Február 2024
Autorská zmluva o vytvorení diela a udelení súhlasu na jeho použitie (Licenčná zmluva)
TvU_2024_FZSP_05
6 000,00 € Hana Kotlandová Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
15. Február 2024
Zmluva o spolupráci a zabezpečení odbornej praxe pre študentov č. 23-2024
TvU_2024_PdF_06
0,00 € Bratislavské kultúrne a informačné centrum Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
13. Február 2024
Nájomná zmluva
TvU_2024_PdF_05
1 653,75 € Základná škola s materskou školou Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
12. Február 2024
Partnership agreement
TvU_2024_FF_04
1 400,00 € National ecological centre of Ukraine Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
8. Február 2024
Agreement for scientific cooperation
TvU_2024_FF_03
0,00 € The croatian conservation institute Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
5. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov a zmluva o podnájme nebytových priestorov
TvU_2024_Re_16
2 613,00 € Dallmayr Vending and Office k.s Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
5. Február 2024
Dohoda o spolupráci na projekte v rámci programu Intereg Slovensko - Česko 2021-2027
TvU_2024_PdF_03
0,00 € Ostravská univerzita Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
5. Február 2024
Dohoda o spolupráci partnerov v rámci programu Intereg Slovensko - rakúsko 2021-2027
TvU_2024_PdF_04
0,00 € Grunstattgrau Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
5. Február 2024
Dodatok č. 2 k zamestnávateľskej zmluve číslo 100006149
TvU_2024_Re_18
0,00 € STABILITA, d.d.s., a.s. Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
2. Február 2024
Zmluva o zabezpečení praktickej časti výučby špecializačného študijného programu
TvU_2024_FZSP_04
0,00 € Cytopathos spol. s.r.o. Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
1. Február 2024
Autorská zmluva o vytvorení diela a udelení súhlasu na jeho použitie (Licenčná zmluva) č. 2/001/2024
TvU_2024_PdF_01
200,00 € prof. PhDr. Blanka Klímová, M.A., Ph.D. Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
1. Február 2024
Autorská zmluva o vytvorení diela a udelení súhlasu na jeho použitie (Licenčná zmluva) č. 2/002/2024
TvU_2024_PdF_02
150,00 € Ivo Jirásek Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
1. Február 2024
Rámcová dohoda číslo 1/2024-RBPCOO
TvU_2024_Re_15
90 000,00 € ELPO POPRAD Slovakia, s.r.o. Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
31. Január 2024
Dodatok č. 2 k Zamestnávateľskej zmluve č. 100019029 uzatvorenej dňa 1.7.2003
TvU_2024_Re_12
0,00 € UNIQa, d.d.s, a.s. Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
31. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
TvU_2024_Re_14
720,00 € Žaneta Hádeková- Vendingcaffe Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
25. Január 2024
Zmluva o ubytovaní č. TvU-2024-ŠD-124
TvU-2024-ŠD-124
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Demjánová Emma
25. Január 2024
Zmluva o ubytovaní č. TvU-2024-ŠD-224
TvU-2024-ŠD-224
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Klinčúchová Lívia
25. Január 2024
Zmluva o ubytovaní č. TvU-2024-ŠD-324
TvU-2024-ŠD-324
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Kováčová Nina
23. Január 2024
Darovacia zmluva
TvU_2024_FZSP_03
6 000,00 € Vzdelávací, vedecký a výskumný inštitút AGEL n. o. Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
22. Január 2024
Zmluva o dielo č. 2023/12/04
TvU_2024_Re_09
211 556,68 € CS, s.r.o. Trnavská univerzita so sídlom v Trnave