Centrálny register zmlúv

Trnavská univerzita so sídlom v Trnave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Marec 2024
Autorská zmluva o vytvorení diela a udelení súhlasu na jeho použitie (Licenčná zmluva) č. 2/008/2024
TvU_2024_PdF_20
150,00 € dr. hab. Urszula Bijak, prof. IJP PAN Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
21. Marec 2024
Dodatok č. 4 k Zmluve o spolupráci a zabezpečení odbornej pedagogickej praxe
Tv_2024_PdF_21
34,02 € Základná škola s materskou školou (Ivana Krasku) Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
21. Marec 2024
Dodatok č. 5 k Zmluve o spolupráci a zabezpečení odbornej pedagogickej praxe pre študentov Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave
TvU_2024_PdF_27
70,56 € Základná škola s materskou školou (Vančurova) Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
21. Marec 2024
Zmluva o spolupráci a zabezpečení odbornej pedagogickej praxe pre študentov Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave
TvU_2024_PdF_30
7,56 € Škola umeleckého priemyslu Trenčín Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
20. Marec 2024
Zmluva o ubytovaní č. TvU-2024-ŠD-1524
TvU-2024-ŠD-1524
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa BAĞ Arda
20. Marec 2024
Zmluva o ubytovaní č. TvU-2024-ŠD-1424
TvU-2024-ŠD-1424
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Bigatti Giulia
20. Marec 2024
Zmluva o ubytovaní č. TvU-2024-ŠD-1624
TvU-2024-ŠD-1624
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Myradov Begmyrat
20. Marec 2024
Zmluva o ubytovaní č. TvU-2024-ŠD-1324
TvU-2024-ŠD-1324
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Yarar Suden
20. Marec 2024
Zmluva o ubytovaní č. TvU-2024-ŠD-524
TvU-2024-ŠD-524
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Dimitrovová Lea
18. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní služby - psychologickej praxe študenta denného magistreského štúdia
TvU_2024_FF_06
0,00 € Ústredná vojenská nemocnica SNP RK – Fakultná nemocnica Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
18. Marec 2024
Zmluva o dielo
TvU_2024_PF_02
50,00 € prof. JUDr. Jan Pichrt, PhD. Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
18. Marec 2024
Zmluva o ubytovaní č. TvU-2024-ŠD-2324
TvU-2024-ŠD-2324
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Podoláčková Diana
18. Marec 2024
Zmluva o ubytovaní č. TvU-2024-ŠD-2524
TvU-2024-ŠD-2524
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Fadhillah Rizka Imroatun
18. Marec 2024
Zmluva o ubytovaní č. TvU-2024-ŠD-2824
TvU-2024-ŠD-2824
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Ilam Arthika Rahmawati
18. Marec 2024
Zmluva o ubytovaní č. TvU-2024-ŠD-2924
TvU-2024-ŠD-2924
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Kouka Dimitra
18. Marec 2024
Zmluva o ubytovaní č. TvU-2024-ŠD-2424
TvU-2024-ŠD-2424
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Nuswantara Ishla Riezki
18. Marec 2024
Zmluva o ubytovaní č. TvU-2024-ŠD-2624
TvU-2024-ŠD-2624
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Tupamahu Jessia Ruth Claudya
18. Marec 2024
Zmluva o ubytovaní č. TvU-2024-ŠD-2724
TvU-2024-ŠD-2724
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Widyastuti Niken Dwi
18. Marec 2024
Zmluva o ubytovaní č. TvU-2024-ŠD-724
TvU-2024-ŠD-724
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Cibula Martin
18. Marec 2024
Zmluva o ubytovaní č. TvU-2024-ŠD-824
TvU-2024-ŠD-824
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Malá Diana