Centrálny register zmlúv

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Marec 2023
Poistná zmluva č. 2408918088
0202/0014/23
714,11 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Slovenská technická univerzita v Bratislave
16. Marec 2023
Zmluva o ubytovaní zamestnanca č. 9710/0016/23
9710/0016/23
129,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Július Čaja
16. Marec 2023
Zmluva o ubytovaní zamestnanca č. 9710/0015/23
9710/0015/23
129,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ing. Antónia Laščeková
16. Marec 2023
Zmluva o ubytovaní zamestnanca č. 9710/0017/23
9710/0017/23
129,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ing. Tomáš Molnár, PhD.
22. Marec 2023
Zmluva o ubytovaní zamestnanca č. 9710/0014/23
9710/0014/23
129,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave JUDr. Marcel Michalička
23. Marec 2023
Zmluva o ubytovaní zamestnanca č. 9710/0018/23
9710/0018/23
129,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Dominik Rajninec
23. Marec 2023
Zmluva o ubytovaní zamestnanca č. 9710/0023/23
9710/0023/23
139,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Mgr. Milan Jurči, PhD.
27. Marec 2023
Zmluva o ubytovaní zamestnanca č. 9710/0021/23
9710/0021/23
139,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Arpád Abrahám
27. Marec 2023
Zmluva o ubytovaní zamestnanca č. 9710/0022/23
9710/0022/23
139,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ing. Peter Kubinec, PhD.
28. Marec 2023
Zmluva o ubytovaní zamestnanca č. 9710/0020/23
9710/0020/23
139,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ing. Štefan Krištofík, PhD.
28. Marec 2023
Zmluva o ubytovaní zamestnanca č. 9710/0019/23
9710/0019/23
139,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Dominik Gozora
29. Marec 2023
Zmluva o ubytovaní zamestnanca č. 9710/0024/23
9710/0024/23
129,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Emília Sochová
30. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí grantu č. SEPSPP23_006
0301/0050/23
25 000,00 € Nadácia Pontis Slovenská technická univerzita v Bratislave
30. Marec 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
67952-2
184,20 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Veronika Bukasová
30. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na Erasmus+ mobilitu zamestnancov na výučbu medzi KRAJINOU PROGRAMU a PARTNERSKOU KRAJINOU číslo: 28/2223
9013/0142/23
2 980,00 € doc. Ing. Vladimír Ondrejička, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
30. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na Erasmus+ mobilitu zamestnancov na výučbu medzi KRAJINOU PROGRAMU a PARTNERSKOU KRAJINOU číslo: 34/2223
9013/0143/23
1 620,00 € Ing. Milan Husár, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
30. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na Erasmus+ mobilitu zamestnancov na výučbu medzi KRAJINOU PROGRAMU a PARTNERSKOU KRAJINOU číslo: 35/2223
9013/0144/23
1 620,00 € prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
30. Marec 2023
Medziinštitucionálna dohoda 2021-2027 medzi členskými štátmi EÚ a tretími krajinami č. 9013/0145/23
9013/0145/23
0,00 € Sinergija University Slovenská technická univerzita v Bratislave
29. Marec 2023
Mandátna zmluva č. 0301/0045/23
0301/0045/23
50,00 € doc. Ing. Zdenko Bobovský, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
29. Marec 2023
Mandátna zmluva č. 0301/0046/23
0301/0046/23
50,00 € doc. Ing. Zdenko Bobovský, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave