Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Máj 2024
Zmluva o výpožičke
SVS_ZM_41_2024_204
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
24. Máj 2024
Zmluva č. 37/2024/232 o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2024 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_37_2024_232
11 040,27 € Obec Osadné Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
21. Máj 2024
Zmluva č. 21/2024/2337 o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2024 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_21_2024_2337
4 900,00 € Mesto Banská Bystrica Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
21. Máj 2024
Zmluva č. 22/2024/2337 o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2024 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_22_2024_2337
6 000,00 € Mesto Banská Bystrica Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
21. Máj 2024
Zmluva č. 27/2024/2337 o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2024 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_27_2024_2337
11 562,90 € Mesto Levoča Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
16. Máj 2024
Zmluva č. 24/2024/2337 o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2024 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_24_2024_2337
76 881,28 € Mesto Zvolen Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
15. Máj 2024
Zmluva č. 25/2024/2337 o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2024 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_25_2024_2337
4 700,00 € Mesto Humenné Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
13. Máj 2024
Zmluva č. 20/2024/2337 o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2024 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_20_2024_2337
56 500,00 € Obec Badín Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
13. Máj 2024
Zmluva č. 36/2024/2337 o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2024 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_36_2024_2337
900,00 € Obec Pača Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
13. Máj 2024
Zmluva č. 35/2024/2337 o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2024 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_35_2024_2337
800,00 € Obec Nižná Slaná Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
13. Máj 2024
Zmluva č. 29/2024/2337 o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2024 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_29_2024_2337
1 500,00 € Obec Runina Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
13. Máj 2024
Zmluva č. 17/2024/2337 o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2024 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_17_2024_2337
6 900,00 € Obec Tužina Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
13. Máj 2024
Zmluva č. 19/2024/2337 o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2024 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_19_2024_2337
1 500,00 € Obec Habovka Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
13. Máj 2024
Zmluva č. 14/2024/2337 o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2024 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_14_2024_2337
9 600,00 € Obec Láb Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
13. Máj 2024
Zmluva č. 15/2024/2337 o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2024 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_15_2024_2337
600,00 € Mesto Pezinok Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
13. Máj 2024
Zmluva č. 26/2024/2337 o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2024 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_26_2024_2337
12 000,00 € Obec Krásny Brod Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
9. Máj 2024
Zmluva č. 31/2024/2337 o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2024 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_31_2024_2337
1 900,00 € Obec Jaklovce Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
7. Máj 2024
Zmluva č. 13/2024/2337 o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2024 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_13_2024_2337
1 800,00 € Hlavné mesto SR Bratislava Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
7. Máj 2024
Zmluva č. 16/2024/2337 o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2024 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_16_2024_2337
3 600,00 € Obec Kšinná Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
7. Máj 2024
Zmluva č. 18/2024/2337 o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2024 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_18_2024_2337
750,00 € Obec Hájske Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)