Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Február 2020
Zmluva č. 8/2020/2337 o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2020 pre Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
SVS_ZM_8_2020_2337
Doplnená
415 000,00 € Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
14. Február 2020
Zmluva o poskytnutí služieb pri podávaní a dodávaní poštových zásielok uzatvorená podľa ustanovenia § 26 zákona č.324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., a to poskytnutie služby z
SVS_ZM_49_2020_204
15 833,33 € Slovenská pošta, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
14. Február 2020
Zmluva o poskytnutí služieb pri podávaní a dodávaní poštových zásielok uzatvorená podľa ustanovenia § 26 zákona č.324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., a to poskytnutie služby p
SVS_ZM_50_2020_204
833,33 € Slovenská pošta, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
13. Február 2020
Zmluva č. 9/2020/2337 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2020 pre Politických väzňov Zväz protikomunistického odboja III. odboj
SVS_ZM_9_2020_2337
Doplnená
81 000,00 € Politickí väzni Zväz protikomunistického odboja III. odboj Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
10. Február 2020
Zmluva o digitalizácii archívnych dokumentov
SVS_ZM_38_2020_200-070
0,00 € Magyar Nemzeti Levéltár Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
17. Január 2020
Kúpna zmluva
SVS_ZM_003_2020_204
1 000,00 € Vít Vágovič Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
17. Január 2020
Kúpna zmluva
SVS_ZM_005_2020_204
2 000,00 € Peter Zierfuss Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
17. Január 2020
Darovacia zmluva
SVS_ZM_001_2020_204
0,00 € Ing. Juraj Slašťan Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
17. Január 2020
Kúpna zmluva
SVS_ZM_002_2020_204
1 620,00 € Rómsky inštitút – Roma institute, n.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
17. Január 2020
Kúpna zmluva
SVS_ZM_004_2020_204
400,00 € Farnosť Bratislava-Kalvária Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
17. Január 2020
Kúpna zmluva
SVS_ZM_007_2020_204
1 500,00 € Ing. Eduard Košík Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
17. Január 2020
Kúpna zmluva
SVS_ZM_006_2020_204
1 800,00 € Stanislav Mana Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
27. November 2019
Darovacia zmluva
SVS_ZM_70_2019_204
0,00 € Jozef Novitzky Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
26. November 2019
Kúpna zmluva
SVS_ZM_69_2019_204
1 000,00 € Mária Renáta Stillichová Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
20. November 2019
Kúpna zmluva
SVS_ZM_68_2019_204
8 500,00 € Ing. Zuzana Zedrahelyi Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
14. November 2019
Zmluva č. 50/2019/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2019 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_50_2019_2337
6 344,04 € Asociácia medzinárodnej vojnovo-pamiatkovej spolupráce „Vojennye memorialy“ Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
12. November 2019
Vykonávacia zmluva č.67/2019/2350 k Rámcovej dohode o poskytnutí služieb č. OVO2-2019/000425-13
SVS_ZM_67_2019_2350_2019
2 649 151,68 € BONUS REAL, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
12. November 2019
Zmluva č. 15/2019/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2019 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_15_2019_2337
6 344,04 € Asociácia medzinárodnej vojnovo-pamiatkovej spolupráce „Vojennye memorialy“ Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
11. November 2019
Zmluva č. 32/2019/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2019 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_32_2019_2337
51 000,00 € Obec Badín Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
5. November 2019
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb č. OVO2-2019/000463-028
SVS_ZM_63_2019_2351
0,00 € WALLENBERG, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)