Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Október 2020
Darovacia zmluva
SVS_ZM_070_2020_204
0,00 € Ondrej Ripka Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
20. August 2020
Darovacia zmluva
SVS_ZM_067_2020_204
0,00 € Štátna vedecká knižnica v Košiciach Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
29. Jún 2020
Darovacia zmluva
SVS_ZM_064_2020_204
0,00 € Róbert Merva Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
24. Jún 2020
Rámcová zmluva medzi Ministerstvom vnútra SR a Univerzitou Komenského v Bratislave, Filozofickou fakultou o vzájomnej spolupráci
SVS_ZM_65_2020_204
Doplnená
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
17. Jún 2020
Darovacia zmluva
SVS_ZM_061_2020_204
0,00 € Jozef Korený Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
17. Jún 2020
Darovacia zmluva
SVS_ZM_062_2020_204
0,00 € doc. Ing. arch. Branislav Somora, PhD. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
17. Jún 2020
Darovacia zmluva
SVS_ZM_063_2020_204
0,00 € Vincent Chalmovský Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
12. Jún 2020
Zmluva č. 16/2020/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2020 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_16_2020_2337
55 000,00 € Mesto Sereď Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
12. Jún 2020
Dodatok k zmluve o spolupráci
SVS_ZM_60_2020_200-070
0,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
21. Máj 2020
Darovacia zmluva
SVS_ZM_059_2020_204
0,00 € Mgr. art. Matúš Lányi Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
23. Apríl 2020
Zmluva č. 19/2020/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2020 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_19_2020_2337
7 920,00 € Mesto Banská Bystrica Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
23. Apríl 2020
Zmluva č. 27/2020/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2020 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_27_2020_2337
20 000,00 € Obec Nižný Orlík Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
21. Apríl 2020
Zmluva č. 41/2020/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2020 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_41_2020_2337
2 500,00 € Obec Špania Dolina Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
17. Apríl 2020
Zmluva č. 26/2020/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2020 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_26_2020_2337
15 200,00 € Obec Mlynárovce Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
7. Apríl 2020
Zmluva č. 39/2020/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2020 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_39_2020_2337
3 500,00 € Mesto Modra Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
7. Apríl 2020
Zmluva č. 37/2020/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2020 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_37_2020_2337
57 088,12 € Obec Vinné Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
7. Apríl 2020
Zmluva č. 25/2020/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2020 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_25_2020_2337
17 866,00 € Obec Krásny Brod Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
7. Apríl 2020
Zmluva č. 24/2020/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2020 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_24_2020_2337
18 080,00 € Obec Chotča Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
3. Apríl 2020
Darovacia zmluva
SVS_ZM_056_2020_204
0,00 € Anna Franková Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
3. Apríl 2020
Darovacia zmluva
SVS_ZM_057_2020_204
0,00 € Zlatica Gállová Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)