Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. November 2020
Zmluva č. 68/2020/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2020 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_68_2020_2337
4 700,00 € ViZa, dobročinný fond Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
4. November 2020
Zmluva č. 33/2020/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2020 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_33_2020_2337
40 000,00 € Mesto Michalovce Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
4. November 2020
Zmluva č. 34/2020/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2020 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_34_2020_2337
30 800,00 € Mesto Michalovce Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
3. November 2020
Darovacia zmluva
SVS_ZM_072_2020_204
0,00 € Mgr. Ing. Alexandra Říhová Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
29. Október 2020
Darovacia zmluva
SVS_ZM_071_2020_204
0,00 € PhDr. Vladimír Franka Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
9. Október 2020
Darovacia zmluva
SVS_ZM_070_2020_204
0,00 € Ondrej Ripka Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
20. August 2020
Darovacia zmluva
SVS_ZM_067_2020_204
0,00 € Štátna vedecká knižnica v Košiciach Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
29. Jún 2020
Darovacia zmluva
SVS_ZM_064_2020_204
0,00 € Róbert Merva Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
24. Jún 2020
Rámcová zmluva medzi Ministerstvom vnútra SR a Univerzitou Komenského v Bratislave, Filozofickou fakultou o vzájomnej spolupráci
SVS_ZM_65_2020_204
Doplnená
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
17. Jún 2020
Darovacia zmluva
SVS_ZM_061_2020_204
0,00 € Jozef Korený Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
17. Jún 2020
Darovacia zmluva
SVS_ZM_062_2020_204
0,00 € doc. Ing. arch. Branislav Somora, PhD. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
17. Jún 2020
Darovacia zmluva
SVS_ZM_063_2020_204
0,00 € Vincent Chalmovský Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
12. Jún 2020
Zmluva č. 16/2020/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2020 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_16_2020_2337
55 000,00 € Mesto Sereď Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
12. Jún 2020
Dodatok k zmluve o spolupráci
SVS_ZM_60_2020_200-070
0,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
21. Máj 2020
Darovacia zmluva
SVS_ZM_059_2020_204
0,00 € Mgr. art. Matúš Lányi Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
23. Apríl 2020
Zmluva č. 19/2020/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2020 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_19_2020_2337
7 920,00 € Mesto Banská Bystrica Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
23. Apríl 2020
Zmluva č. 27/2020/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2020 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_27_2020_2337
20 000,00 € Obec Nižný Orlík Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
21. Apríl 2020
Zmluva č. 41/2020/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2020 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_41_2020_2337
2 500,00 € Obec Špania Dolina Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
17. Apríl 2020
Zmluva č. 26/2020/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2020 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_26_2020_2337
15 200,00 € Obec Mlynárovce Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
7. Apríl 2020
Zmluva č. 39/2020/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2020 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_39_2020_2337
3 500,00 € Mesto Modra Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)