Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Apríl 2020
Zmluva č. 37/2020/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2020 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_37_2020_2337
57 088,12 € Obec Vinné Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
7. Apríl 2020
Zmluva č. 25/2020/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2020 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_25_2020_2337
17 866,00 € Obec Krásny Brod Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
7. Apríl 2020
Zmluva č. 24/2020/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2020 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_24_2020_2337
18 080,00 € Obec Chotča Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
3. Apríl 2020
Darovacia zmluva
SVS_ZM_056_2020_204
0,00 € Anna Franková Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
3. Apríl 2020
Darovacia zmluva
SVS_ZM_057_2020_204
0,00 € Zlatica Gállová Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
3. Apríl 2020
Darovacia zmluva
SVS_ZM_058_2020_204
0,00 € Doc. PhDr. Jozef Kredátus, PhD. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
2. Apríl 2020
Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní a zabezpečovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre príslušníkov Policajného zboru zo dňa 21.12.2010 v znení dodatku č. 1 zo dňa 25.01.2012
SPOU_ZM_SPOU-OZ2-2019-000237-009_2020
0,00 € PRO SANUS - MR s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
26. September 2019
Zmluva o výpožičke archívnych dokumentov
SVS_ZM_58_2019_200-076
11 250,00 € Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
31. Marec 2020
Vykonávacia dohoda o súčinnosti pri prácach na štátnych hraniciach v roku 2020
SVS_ZM_55_2020_2348
115 650,90 € Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
31. Marec 2020
Zmluva č. 23/2020/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2020 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_23_2020_2337
17 936,00 € Obec Valaská Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
31. Marec 2020
Zmluva č. 36/2020/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2020 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_36_2020_2337
1 572,00 € Obec Rakovnica Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
31. Marec 2020
Rámcová zmluva medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Prešovskou univerzitou v Prešove – Filozofickou fakultou o vzájomnej spolupráci
SVS_ZM_53_2020_204
0,00 € Prešovská univerzita v Prešove – Filozofická fakulta Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
31. Marec 2020
Vykonávacia dohoda k Rámcovej zmluve medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Prešovskou univerzitou v Prešove – Filozofickou fakultou o vzájomnej spolupráci
SVS_ZM_54_2020_204
0,00 € Prešovská univerzita v Prešove – Filozofická fakulta, Inštitút histórie Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
30. Marec 2020
Zmluva č. 30/2020/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2020 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_30_2020_2337
8 000,00 € Mesto Vranov nad Topľou Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
30. Marec 2020
Zmluva č. 22/2020/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2020 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_22_2020_2337
400,00 € Obec Šumiac Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
30. Marec 2020
Zmluva č. 47/2020/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2020 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_47_2020_2337
6 587,00 € Asociácia medzinárodnej vojnovo-pamiatkovej spolupráce „Vojennye memorialy“ Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
30. Marec 2020
Zmluva č. 46/2020/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2020 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_46_2020_2337
6 587,00 € Asociácia medzinárodnej vojnovo-pamiatkovej spolupráce „Vojennye memorialy“ Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
25. Marec 2020
Zmluva č. 35/2020/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2020 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_35_2020_2337
1 200,00 € Obec Mlynky Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
25. Marec 2020
Zmluva č. 45/2020/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2020 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_45_2020_2337
1 500,00 € Mesto Svit Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
20. Marec 2020
Zmluva č. 14/2020/2337 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2020 na výkon prác na vojnových hroboch
SVS_ZM_14_2020_2337
4 800,00 € Obec Zohor Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)