Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Február 2023
Dodatok č. N20200109003D05 k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni
N20200109003D05
0,00 € Centrum príležitostí Valaská - ZMR Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
9. Február 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve o spolupráci č. N20200108018
N20200108018D05
0,00 € Obec Kendice Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
9. Február 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve o spolupráci č. N20200108009
N20200108009D05
0,00 € Človek v ohrození -Plavecký Štvrtok Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
9. Február 2023
Dodatok č. N20200113003D04 k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni
N20200113003D04
0,00 € Inštitút pre sociálny rozvoj a ďalšie vzdelávanie Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
9. Február 2023
RÁMCOVÁ DOHODA O POSKYTOVANI SLUŽIEB
H20230203005
20 589,72 € Carpe diem s.r.o. Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
9. Február 2023
DODATOK č. N20200108007D04 k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni
N20200108007D04
0,00 € Dom Nepoškvrneného Srdca Panny Márie Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
9. Február 2023
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20191119001D10
0,00 € Obec Lipovec Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
7. Február 2023
Dodatok č. N20200109005D04 k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni
N20200109005D04
0,00 € Mesto Myjava Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
7. Február 2023
Dodatok č. N20200116006D04 k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni
N20200116006D04
0,00 € Mesto Hanušovce nad Topľou Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
7. Február 2023
DODATOK č. N20200107020D04
N20200107020D04
0,00 € Trnavská arcidiecézna charita Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
7. Február 2023
Dodatok č. N20200120001D04 k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni
N20200120001D04
0,00 € OZ Vagus Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
7. Február 2023
Dodatok č.N20200115003D04 k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Budovanie odbornýchj kapacít na komunitnej úrovni
53/2023
0,00 € Mesto Lučenec Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
7. Február 2023
DODATOK č. N20200107019D04 k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni
N20200107019D04
0,00 € Trnavská arcidiecézna charita Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
7. Február 2023
Dodatok č. N20201228001D04 k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni
N20201228001D04
0,00 € Obec Čirč Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
7. Február 2023
Dodatok č. N20200107007D04 k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni
N20200107007D04
0,00 € Obec Čičarovce Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
7. Február 2023
Dodatok č. N20200110004D04 k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni
N20200110004D04
0,00 € Obec Blatné Remety Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
7. Február 2023
DODATOK č. N20200113007D04 k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni
N20200113007D04
0,00 € Mesto Partizánske Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
7. Február 2023
Dodatok č. N20200107011D05 k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni
N20200107011D05
0,00 € Obec Boťany Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
7. Február 2023
Dodatok č. N20200110005D04 k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni
N20200110005D04
0,00 € Mesto Zvolen Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
6. Február 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o spolupráci č. N20200313003
N20200313003D04
0,00 € Obec Olejníkov Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky