Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. December 2022
Rámcová distribučná zmluva (zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny)
6600000333
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
19. December 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
6600000338
0,00 € Arboria E1, s.r.o.; Arboria Land Development, s.r.o.; Arboria Land Development II, s. r. o. MH Teplárenský holding, a.s.
19. December 2022
Zmluva o prístupe a podmienkach účasti na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou
6600000330
0,00 € OKTE, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
16. December 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 614/2022
6600000322
11 257,20 € Mestská časť Bratislava - Staré mesto MH Teplárenský holding, a.s.
16. December 2022
Zmluva o poverení spracúvania osobných údajov
6600000335
0,00 € IPESOFT spol. s r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
16. December 2022
NÁJOMNÁ ZMLUVA č. 613/2022 o nájme technologických zariadení na výrobu tepla
6600000323
34 545,00 € Mestská časť Bratislava - Staré mesto MH Teplárenský holding, a.s.
16. December 2022
ZMLUVA O PRIPOJENÍ žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
6600000332
0,00 € ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
16. December 2022
Zmluva o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností podľa zákona o č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti
6600000334
0,00 € IPESOFT spol. s r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
16. December 2022
Zmluva o vykazovaní transakcií uskutočnených na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou
6600000331
0,00 € OKTE, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
14. December 2022
Dodatok č. 3 k Rámcovej zmluve o vystavovaní bankových záruk č. 819257
46002000-03
0,00 € Tatra banka, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
13. December 2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve,o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny
6600000282-01
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
13. December 2022
Dohoda o zrušení Zmluvy o ročnej podpore a službách spojených s údržbou informačného systému eg ISth zo dňa 01.01.2013, zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv pod ID: 1107161
12013000-D
0,00 € CORA GEO, s. r. o. MH Teplárenský holding, a.s.
13. December 2022
KUPNÍ SMLOUVA č. 223 520 na dodávky hnedého uhlí pre teplárnu v Žiline v roce 2023
6600000329
0,00 € CARBOUNION BOHEMIA,spol. s r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
13. December 2022
DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 11.4.2022
6600000328-01
6 240,31 € DLOUHY TECHNOLOGY s.r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
8. December 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
6600000325
0,00 € Mestská časť Bratislava-Ružinov MH Teplárenský holding, a.s.
8. December 2022
Nájomná zmluva
613/2022
34 545,00 € Mestská časť Bratislava-Staré Mesto MH Teplárenský holding,a.s.
8. December 2022
Zmluva o nájme tepelno- technických zariadení
6600000324
250 000,00 € Mestská časť Bratislava-Ružinov MH Teplárenský holding, a.s.
8. December 2022
Nájomná zmluva
614/2022
11 257,20 € Mestská časť Bratislava-Staré Mesto MH Teplárenský holding,a.s.
7. December 2022
Zmluva o dielo Oprava železobetónového monolitického komína TEKO II
6600000321
99 600,00 € VERTICAL INDUSTRIAL, a. s. MH Teplárenský holding, a.s.
6. December 2022
Dodatok č. 1 k licenčnej zmluve č. 30222041 uzavretej dňa 29.7.2022
6600000171-01
2 856,00 € SOFTIP, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.