Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Január 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 645
6600001043
0,00 € Ladislav Marci MH Teplárenský holding, a.s.
22. Január 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 618
6600001046
0,00 € Pavel Kováč MH Teplárenský holding, a.s.
22. Január 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 163
6600001051
0,00 € Jolana Halásová, RNDr. MH Teplárenský holding, a.s.
22. Január 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 662
6600001054
0,00 € Tomáš Mihok, Mgr. MH Teplárenský holding, a.s.
19. Január 2024
Zmluva o kontrolnej činnosti
6600001066
96 000,00 € EnviroTeam Slovakia, s.r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
17. Január 2024
Dodatok č. 1 k Rámcovej kúpnej zmluve na dodanie· výpočtovej techniky zo dňa 28.3.2023
6600000512-01
0,00 € IXPERTA s. r. o., organizačná zložka MH Teplárenský holding, a.s.
16. Január 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV-72
6600001020
0,00 € Mária Študecová MH Teplárenský holding, a.s.
16. Január 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 725
6600001025
0,00 € Eva Šeňová MH Teplárenský holding, a.s.
16. Január 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 399
6600001026
0,00 € Kristína Ferencová MH Teplárenský holding, a.s.
16. Január 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 690
6600001027
0,00 € Ľubomír Pankuch MH Teplárenský holding, a.s.
16. Január 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 727
6600001031
0,00 € Priska Šeňová, MUDr. MH Teplárenský holding, a.s.
16. Január 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 360
6600001021
0,00 € Mária Lešová MH Teplárenský holding, a.s.
16. Január 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 129
6600001024
0,00 € Štefan Drabant, doc. Ing. MH Teplárenský holding, a.s.
16. Január 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 442
6600001040
0,00 € Anna Tribulová MH Teplárenský holding, a.s.
16. Január 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 397
6600001033
0,00 € Margita Dzúr-Gejdošová MH Teplárenský holding, a.s.
16. Január 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 202
6600001039
0,00 € Ľudmila Krajňaková, Ing. MH Teplárenský holding, a.s.
16. Január 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 119
6600001034
0,00 € Marta Bulecová, JUDr. MH Teplárenský holding, a.s.
16. Január 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o zriasddení vecného bremena in personam/ zo dňa 18.12.2023
6600000883-01
0,00 € Vajnorská s. r. o. MH Teplárenský holding, a.s.
16. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb a príprave s výdaji stravy
6600000880
108 000,00 € SLOVTREND, s.r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
16. Január 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 105
6600001029
0,00 € Miroslav Bender MH Teplárenský holding, a.s.