Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Máj 2023
Zmluva o dielo
SP/VO/12
89 996,94 € StavStar s.r.o. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
25. Máj 2023
Zmluva o dielo
01090523
0,00 € VertiTech s.r.o. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
19. Apríl 2023
Zmluva o dodávke tovaru
T/VO/11
83 900,00 € DOMART servis,s.r.o. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
28. Marec 2023
Rámcová dohoda
P/VO/07
0,00 € Kofola,a.s. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
2. Marec 2023
Zmluva o dielo
428
155 772,81 € StavStar s.r.o. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
21. Február 2023
Zmluva o dielo
427
2 160,00 € OsmoDry.cz s.r.o. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
21. Február 2023
Rámcová dohoda
424
0,00 € Polar Food Slovakia,s.r.o. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
21. Február 2023
Zmluva o dielo
425
2 160,00 € OsmoDry.cz s.r.o. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
21. Február 2023
Zmluva o dielo
426
2 160,00 € OsmoDry.cz s.r.o. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
14. Február 2023
Rámcová kúpna zmluva
423
0,00 € JTF partnership,s.r.o. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
1. Február 2023
Rámcová dohoda
P/VO/06
0,00 € CROMATOP,s.r.o. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
1. Február 2023
Rámcová dohoda
P/VO/08
0,00 € Grandvino,s.r.o. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
1. Február 2023
Rámcová dohoda
P/VO/05
0,00 € GASTROVIA group s.r.o. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
26. Január 2023
Zmluva o dielo
T/VO/10
23 803,68 € JUTEX SLOVAKIA,s.r.o. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
25. Január 2023
Rámcová dohoda
P/VO/01
0,00 € PIMA,s.r.o. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
16. Január 2023
Rámcová dohoda
P/VO/02
0,00 € FALCO,s.r.o. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
16. Január 2023
Rámcová dohoda
P/VO/04
0,00 € DUNA Fruit s.r.o. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
11. Január 2023
Rámcová dohoda
P/VO/03
0,00 € Homolka,s.r.o. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
15. December 2022
Zmluva o dodávke tovaru
413
23 994,00 € VertiTech s.r.o. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
5. Október 2022
Zmluva o spolupráci
412
0,00 € ZľavaDňa, s.r.o. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov