Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. November 2021
Zmluva o združenej dodávke elektriny
9409974632
0,00 € ZSE Energia,a.s. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
11. November 2021
Zmluva o združenej dodávke elektriny
5101586854/1
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
2. November 2021
Dodatok č.008 k Zmluve o dodávke plynu
008
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
19. Október 2021
Kúpna zmluva
1410/2021
0,00 € BETRIX, s.r.o. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
6. Október 2021
Zmluva o pripojení
122123149
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
16. August 2021
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny
363110281
57,00 € Linde Gas s.r.o. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
16. August 2021
Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.1/2021
385 1/2021
8 972,34 € KRIS,s.r.o. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
9. Júl 2021
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
383
0,00 € Slovak Telekom ,a.s. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
23. Jún 2021
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
382
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
23. Jún 2021
Zmluva na servisné služby
311/21 SCH
2 505,60 € Schindler výťahy a eskalátory a.s. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
23. Jún 2021
Zmluva o dielo
1/2021
135 362,93 € KRIS,s.r.o. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
28. Máj 2021
Zmluva o dodávke tovaru
04/2021
55 840,00 € Roman Pecho Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
5. Máj 2021
Zmluva o dielo
5/2021
65 504,45 € Toman a Cingel s.r.o. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
3. Máj 2021
Dodatok č.3 k Zmluve o poskytovaní komplexných služieb
Dodatok č.3
1 152,00 € ISIT Slovakia,s.r.o. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
3. Máj 2021
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
1-793995391624
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
9. Apríl 2021
Zmluva o dielo
03/2021
14 956,00 € BASSO Air s.r.o. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
8. Apríl 2021
Zmluva o dielo na zhotovenie terénnych a záhradných úprav
374
18 530,78 € Ivan Kozový Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
25. Marec 2021
Licenčná zmluva
373
600,00 € Ing. Emília Košuthová Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
17. Marec 2021
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
372
0,00 € Slovak Telekom ,a.s. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
2. Marec 2021
Dodatok č. 1
371
74 729,80 € KRIS,s.r.o. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov