Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Október 2022
Leasingová zmluva
00122/0071
23 995,16 € AUTOGRAND,a.s. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
31. August 2022
Zmluva o dielo
410
81 625,44 € DS Garden, s.r.o. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
22. August 2022
Zmluva o dodávke tovaru
409
54 245,00 € Sedalux,a.s. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
11. August 2022
Zmluva o dielo
408
58 816,68 € StavStar s.r.o. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
9. August 2022
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny
407
147,12 € Linde Gas s.r.o. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
4. August 2022
Rámcová dohoda
406
0,00 € Homolka,s.r.o. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
1. August 2022
Rámcova dohoda
405
0,00 € Grandvino,s.r.o. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
25. Júl 2022
Rámcová dohoda
404
0,00 € INMEDIA, spol. s r.o. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
25. Júl 2022
Rámcová dohoda
403
0,00 € PIMA, s.r.o. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
25. Júl 2022
Rámcová dohoda
402
0,00 € GASTROVIA group s.r.o. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
12. Júl 2022
Rámcová dohoda
400
0,00 € FALCO,s.r.o. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
12. Júl 2022
Rámcová dohoda
401
0,00 € DUNA Fruit s.r.o. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
10. Máj 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
399
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
11. Apríl 2022
Dodatok č.4 k zmluve o poskytovaní komplexných služieb v oblasti ochrany osobných údajov
IS00518 /4
960,00 € ISIT Slovakia, s.r.o. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
30. Marec 2022
Licenčná zmluva
397
600,00 € Ing. Emília Košúthová Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
1. Február 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
396
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
28. Január 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Z/2022/130/IV/FIF/TAJ
50,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
9. December 2021
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
394
0,00 € Slovak Telekom ,a.s. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
9. December 2021
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
395
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
1. December 2021
Zmluva o pripojení el.zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
122142702
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov