Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Júl 2016
Zmluva
305
0,00 € ToPo BTS Dolný Kubín,s.r.o. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
25. Júl 2016
Hromadná licenčná zmluva
306
37,20 € SOZA Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
7. Júl 2016
Zmluva o spolupráci
303
0,00 € Rozhlas a televízia Slovenska Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
7. Júl 2016
Dodatok č.03 k Zmluve o dodávke plynu
302
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
13. Jún 2016
Zmluva o spolupráci
ZM1002781
501,36 € Rozhlas a televízia Slovenska Domov Speváckeho zboru slovenských učite
8. Jún 2016
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
301
0,00 € Webicon,s.r.o Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
20. Apríl 2016
Zmluva o elektronickej komunikácii
300
0,00 € Dôvera zdravotná poisťovňa,a.s. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
19. Apríl 2016
Rámcová dohoda
Z20162008
0,00 € ENERGA Slovakia s.r.o. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
19. Apríl 2016
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
298
0,00 € Slovak Telekom,a.s. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
31. Marec 2016
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
297
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
11. Marec 2016
Hromadná licenčná zmluva
294
0,00 € Slovenský ochranný zväzt autorský pre práva k hudobným dielam Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
11. Marec 2016
Dodatok č.1 k zmluve o ubytovaní č. 150210
296
0,00 € Súkromná str.umelecká škola dizajnu Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
11. Marec 2016
Licenčná zmluva
295
600,00 € Ing. Emília Košuthová Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
8. Február 2016
Rámcová dohoda
Z20162008_Z
Doplnená
5 690,50 € ENERGA Slovakia s. r. o. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
10. November 2015
Príkazná zmluva
0849/2015
0,00 € Ministerstvo školstva,vedy,výskumu a športu SR Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
6. Október 2015
Zmluva o dielo
292
1 000,00 € Hubert Geschvandtner Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
23. September 2015
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb-balík služieb
291
0,00 € Slovak Telekom,a.s. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
11. September 2015
Licenčná zmluva
250
600,00 € Ing.Emilia Košuthová Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
11. September 2015
Licenčná zmluva
255
600,00 € Ing.Emilia Košuthová Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
11. September 2015
Zmluva o nájme nebytových priestorov
103/2011
770,00 € Hlavné mesto SR Bratislava Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov