Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Február 2018
Zmluva o dielo
327
5 500,00 € Sláma Jiří - EXBYT+ Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
6. Február 2018
Dodatok ku kúpnej zmluve
Dodatok č. 1
0,00 € Agrokombinát a.s. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
6. Február 2018
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 15.12.2016
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve
0,00 € Odborový zväz PŠaV na Slovensku Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
6. Február 2018
Dohoda o skončení platnosti a účinnosti zmluvy
324
0,00 € MEDCARE, s.r.o. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
16. November 2017
Kúpna zmluva
39846
0,00 € LABAŠ s.r.o. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
31. Október 2017
Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach
322
0,00 € PIMA s.r.o. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
31. Október 2017
Zmluva o pripojení odberného el.zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
121701208
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
29. September 2017
Dodatok č. 04 k Zmluve o dodávke plynu
319
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
29. September 2017
Podnájomná zmluva
312
2 100,00 € Slovenská študentská tenisová akadémia DRAFT Trenč.Teplice Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
29. September 2017
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
314
0,00 € Slovak Telekom,a.s. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
29. September 2017
Dohoda o elektronickej fakturácii
317
0,00 € Linde Gas k.s. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
29. September 2017
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny
362020341
0,00 € Linde Gas k.s. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
29. September 2017
Zmluva na dodávku technických plynov
SK2B-2017-07-03
0,00 € Linde Gas k.s. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
29. September 2017
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
313
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
29. September 2017
Dodatok č.2 k Zmluve o ubytovaní
2/150210
0,00 € Súkromná stredná umelecká škola dizajnu Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
29. September 2017
Dohoda o zmene v osobe účastníka zmluvy o poskytovaní verejných služieb
315
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
3. Máj 2017
Rámcová zmluva
SDA50027426
0,00 € Slovakia Energy, s.r.o. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
8. Marec 2017
Licenčná zmluva
309
600,00 € Ing.Emília Košuthová Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
16. December 2016
Nájomná zmluva
308
0,00 € Odborový zväz PŠaV na Slovensku Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
29. Júl 2016
Rámcová kúpna zmluva
9094
0,00 € PEZA a.s. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov