Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. December 2014
Zmluva o pripojení
20110300
0,00 € OptoSat s.r.o. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
19. November 2014
Zmluva o dielo
3/2013
0,00 € Pavol Beták - ASANA,s.r.o. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
19. November 2014
Zmluva o zabezpečovaní služieb v ochrane pred poť´žiarmi a funkcie technika PO
273
0,00 € ANPOKA - Rudolf Žák Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
19. November 2014
Dohoda o zmene v osobe účastníka zmluvy o poskytovaní verejných služieb
194
0,00 € Slovak Telekom,a.s. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
18. November 2014
Dodatok č.01 k Zmluve o dodávke plynu
9103686939
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov